Bra motioner borde få gehör

I veckan var det årets första fullmäktigemöte, ett mycket kort sådant. Sannolikt årets kortaste. Under ett valår brukar det komma igång en vandring upp till talarstolen. Nu märktes det inte så mycket. En annan indikator, nämligen antalet nya motioner, börjar ge utslag – inte mindre än sex nya motioner lämnades in.

Miljöpartiets motion överlämnades till samhällsbyggnadsnämnden. MP önskar att kommunen tar fram en färdplan mot målet om 100 % förnybar energi 2029 inom kommunens verksamheter.

Moderaternas Niklas Claesson vill att kommunen inrättar ett årligt byggnadsvårdspris. När Niklas presenterade sin motion, hänvisade han bl a till att det finns en hotbild att Öxnereds järnvägsstation kan komma att rivas.

Vänsterpartiets Magnus Kesselmark talade om betydelsen av en god och gemensam utbildning för alla förtroendevalda i anslutning till valet i september 2014. Bakgrunden är att Vänersborg avstod från att ordna sådan utbildning 2010 utan hänvisade till att alla partier fick ordna det själva. För närvarande utarbetas en handbok på kommunkansliet, men Magnus Kesselmark vill att vi politiker argumenterar med och mot varandra under en den kommande mandatperioden efter en ”gemensam utbildning för alla”.

Marianne Ramm, ordförande i vår lokalförening och på plats 1 på valsedeln i kommunalvalet 2014, motionerade om kollektivtrafikfrågor och föreslog att följande skall utredas:

Kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik för invånare från 65 år alternativt från 70 år

Kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar upp till 18 år

Kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik för alla invånare i Vänersborgs kommun.

Lutz Rininsland, Vänsterpartiet, motionerade om ”bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”. Han berättade att tre andra motioner som också handlar om kommunikation, arbetsformer och förändringar i samspel mellan kommun och invånarna ligger och samlar damm sedan november 2010, januari och mars 2011. Det finns dock en förhoppning om att det även på punkten långbänk kan bli en ändring efter det kommande valet.

Den sjätte motionen kommer från Socialdemokraten Reidar Eriksson. Motionen angående ”hjälpbehövande mitt ibland oss” överlämnas till socialnämnden och kommunstyrelsen. Reidar vet själv att socialnämnden redan tidigare har diskuterat frågan och att nämnden vill medverka till insatser. Men frågan är central för hela kommunen, denna kommun och många andra kommuner, och kan endast komma närmare en lösning om regeringen och riksdagen besluter sig för att axla sitt ansvar. Utan tvekan är Reidars motion den viktigaste av dessa sex som lämnades vid årets första möte.

 

Kategorier
Arkiv