Långt och lugnt kommunstyrelsemöte idag

Årets näst sista sammanträde i kommunstyrelsen idag präglades av en lång ärendelista med en mängd föredragningar som höll på från tidig morgon till en bra bit över lunch. Visserligen kan man tycka att utskickade handlingar borde läsas in av ledamöterna ordentligt och att föredragningarna därför inte behövs. Men då finns det tre punkter till försvar för föredragningar: Först och främst har kvaliteten på alla föredragningar förbättrats under de sista två, tre åren, nu är det korta, tydliga och ”proffsiga” presentationer av mycket kompetent personal från olika förvaltningar. För det andra läser ledamöterna handlingarna på olika sätt. Då erbjuder föredragningen tillfälle att få svar på frågor som finns kvar. Och för det tredje preciserar föredragningen beslutsformuleringen och bidrar till att tydliggöra skillnader i ärenden där beslutet inte fattas enhälligt utan där de politiska partierna landar olika.

Det blev föredragningar i femton ärenden. Sedan en längre överläggning och en utdragen beslutsrunda. Efter nästan åtta timmar var allt klart. Enighet i det mesta. Den brännbara punkten ”Ny vision för Vänersborg” skjuts till nästa möte. Endast två voteringar, den första gällde frågan om ett extra anslag till Överförmyndarnämnden med 500 Tkr plus en investering på 100 Tkr. Skiljelinjen gick mellan det förlorande förslaget som ville finansiera hela beloppet ur årets förfogandeanslag och det vinnande förslaget där investeringen finansieras med ökad upplåning. Det blev åtta röster mot sju. Avgörande var att Miljöpartiet nu på fullt allvar finns i den borgerliga alliansen. Fast MP vitt och brett polemiserar mot alla andra som bara vågar nämna tanken ”ökad upplåning” så glömmer man själv sin egen hållning när det gäller att visa sin nya trofasthet till den moderata gruppen. Den andra voteringen var MP ensam mot ”alla andra”, då gällde det ärende 7.

Det viktigaste från dagens möte är intrycket att det finns duktiga medarbetare som är pådrivande och framgångsrika i ett utvecklingsarbete som bådar gott för kommunen Vänersborg. Den trötta politiska kommunledningen kan inte göras ansvarig för framgången. Låt oss hoppas att beslutsångesten och snigelfarten inte återkommer under nästa år, det sista året i en förlorad mandatperiod.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv