Det går inte på räls

Vänersborg och Trollhättan ”äger” tillsammans Kunskapsförbundet Väst. Förbundet ansvarar för utbildning vid tre ungdomsgymnasieskolor (Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan) samt vuxenutbildningen vid Komvux i Vänersborg och Lärcentrum i Trollhättan. Sjösättningen av kommunalförbundet drog ut på tiden men sedan 1 januari 2013 är det direktionen som utgör ledningen.

Varför går det inte riktigt så problemfritt som det fanns förhoppning om? Det stora hindret är nog uppdelningen mellan vem som har ledningen och vem som har makten. En av våra representanter i direktionen beskrev situationen efter det första halva året på sin egen blogg.

Hur det går vidare efter sommarpausen vet vi inte. Meningen är att direktionen skall komma till ett beslut framåt oktober. Då sammanfaller det med budgetbeslutet i Trollhättan och Vänersborg. Trollhättan har ju alltid sena budgetmöten och Vänersborg kom inte till skott vid sitt möte i juni och lämnade tillbaka budgetärendet till kommunstyrelsen.

Det ”sammanfaller” i tid, ja – men beslutet om resurstilldelningen är inte en fråga för fullmäktigeförsamlingarna. Avgörandet ligger hos två kommunledningar, med andra ord, det är tre plus tre kommunalråd som avgör vilka möjligheter Kunskapsförbundet får.

Inte nog med det – det finns ytterligare ett hot. Fortfarande vet ingen om regeringen står kvar vid tidigare beslut om väsentliga begränsningar i flödet av pengar från staten till kommunerna. Läs här två pressmeddelanden från maj 2013, ett från SKL och ett från utbildningsdepartementet. Frågan får en än bättre belysning i en motion som fanns med på SKL-kongressen 2011.

När sommarpausen är slut borde det vara på tiden att ställa frågor till kommunledningen. Vänsterpartiet i Vänersborg anser att det ska ges klara besked vad kommunen vill. Det går inte för Gunnar Lidell att låtsas att han inte vet om vem som egentligen kan avgöra gymnasieskolornas möjlighet att erbjuda en utbildning av god kvalitet.

Kategorier
Arkiv