Trött? Nej men du hör dåligt!

Riksdagen 29 mars 2012

Är statsministern trött? eller vill Josefin Brink inte höra vad Fredrik Reinfeldt säger? Läs eller lyssna/se själv, här är länken till debatten och här finns hela texten från snabbprotokollet:

Den svenska vapenexporten

Anf. 42 JOSEFIN BRINK (V):

Herr talman! Även jag kommer att uppehålla mig vid affären med vapenfabriken i Saudiarabien.
Under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister har den svenska vapenexporten till icke-demokratier nästan fyrdubblats. Diktaturen Saudiarabien, som är ökänd för systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och för ett extremt kvinnoförtryck, hör till de verkligt stora importörerna. Förra året sålde Sverige vapen för 2,8 miljarder kronor till Saudiarabien, under samma år som Saudiarabien satte in trupper för att slå ned demokratiupproret i Bahrain.
Nu hör vi statsministern upprepa här i dag att denna fråga för regeringen i första hand är en fråga om jobb, sysselsättning och tillväxt i Sverige. Jag undrar: Menar statsministern verkligen att Sveriges tillväxt och välstånd ska bygga på vapenexport och militärt samarbete med diktaturstater som Saudiarabien?

Anf. 43 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Ja, jag menar att svenskt välstånd bygger på handel med andra länder. Ungefär hälften av den svenska ekonomin är kopplad till export.
Då säger kanske någon att det inte är det som Josefin Brink säger. Vi stryker alla som är diktaturer.
Den listan kommer att visa sig bli rätt lång och säkert leda till en diskussion om vad som är skillnad mellan demokrati och diktatur. Ska vi helt sluta handla med länder som Kina? Listan kommer att visa sig bli längre än vad man först tänker sig. Vad man till slut har åstadkommit är en nedsläckning av en stor del av de framväxande framtidsmarknader som finns i vår värld. Det är därför som jag säger att vårt vägval är att handla också med den som har med oss icke besläktade system, därför att vi tror att alternativet, slutenhet och isolering, inte främjar en bra utveckling i dessa länder.
Det finns dock särskild anledning att vara än mer restriktiv när det kommer till vapen, vilket jag menar att den svenska vapenlagstiftningen också präglas av.

Anf. 44 JOSEFIN BRINK (V):

Herr talman! Den 19 maj förra året fattades faktiskt ett beslut här i riksdagen om att man ska se över och förändra reglerna just för vapenexport eftersom vapen inte liknar några andra varor och där det finns ett behov av ett särskilt regelverk. Beslutet innebar att man ska begränsa vapenexporten till diktaturer. Nu uppfattar jag att den senfärdighet och den totala brist på handlingskraft som har följt av detta beslut beror på att statsministern egentligen inte håller med om detta beslut. Han tycker inte att det går att begränsa Sveriges vapenexport till diktaturer.
Man får här intrycket av att det beror på att regeringen saknar idéer om hur jobb, tillväxt och välstånd ska skapas i Sverige på något annat sätt än genom att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp i diktaturstater.
Är det verkligen statsministerns besked att vi kommer att fortsätta sälja vapen till diktaturer och beväpna dem för att rädda jobb och välstånd i Sverige?

Anf. 45 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Detta är en karikatyr av verkligheten och av vad jag sade. Jag sade att det finns en mycket restriktiv lagstiftning som ska respekteras och följas.
Jag vill påpeka att den typ av MoU som ingicks med Saudiarabien 2005 oftast är en grund för ett samarbete som spänner över flera områden. Deras synsätt är att de har en relation med ett annat land. Nu talar vi om en del av den handeln, men den är mycket större och täcker också andra områden.
Det vi ska ha klart för oss är att om vi sänder signalen att den demokrati som finns här i norra Europa tänker befinna sig i kontakt bara med andra demokratier är det ett av de länder i världen som gjort sig allra rikast på handel med andra som då börjar sluta sig och stänga ned.
Tro inte att det kommer utan någon som helst form av följd för sysselsättningen och grunden för vår välfärd! Var ärliga med det! Berätta om jobben som försvinner! Berätta om metallarbetarna som väl inte längre kommer att ha kvar sina jobb! Då får vi en lite bättre balans i debatten.
Jag ska samtidigt stå för att vi naturligtvis seriöst ska gå igenom om vi ska göra några justeringar i vad jag menar redan är en restriktiv svensk vapenlagstiftning.
Kategorier
Arkiv