Framtidskommissionens slutrapport

Vänsterpartiets framtidskommission presenterar idag sin slutrapport. Själva slutrapporten innehåller förslag på en rad strategiska och organisatoriska förändringar. Dessutom ingår fyra politiska delrapporter som tar upp politiska områden vi anser är särskilt viktiga att utveckla.

Ny politik

Framtidens Vänsterparti är mer konkreta i vårt arbete för att förbättra kvinnors livsvillkor. Det handlar om frågor som arbetsvillkor, barnomsorg, äldreomsorg och sexualiserat våld. Vi har inte lyckats nå ut till det flertalet kvinnor som idag har allt att tjäna på en upprustad äldreomsorg och mindre barngrupper i förskolan. Vår feminism har varit för smal för att nå fram.

Framtidens Vänsterparti är LO-kollektivets självklara företrädare. Vi tar fajten mot en kronisk hög arbetslöshet, de otrygga anställningarna och regeringens attacker på fackföreningsrörelsen. Ett exempel på hur politiken behöver förändras är vi måste bli yrkeselevernas parti. Ett alltför ensidigt fokus på allas rätt till kärnämnen har gjort att yrkesämnena hamnat i skymundan. Kärnämnena ska vara kvar.  Men Vänsterpartiet måste fokusera mer på regelrätta yrkesutbildningar som ger möjlighet att arbeta direkt efter gymnasiet. Vi vill också att fler än byggbranschen ska omfattas av lärlingsavtal.

Framtidens Vänsterpartiet är det enda partiet med en systemkritisk analys av klimatproblemen. Det är det ekonomiska systemet som grundorsaken till klimatkrisen. Idag anser endast en procent av väljarna att vi har lösningarna på hur vi kan rädda vår planet. Det måste förändras.

Vänsterpartiet har en unik ekonomisk politik som vi ska vara stolta över. Den ekonomiska politiken måste tydligare än idag kopplas till jobbskapande.

Ny profil

Framtidens Vänsterparti måste utveckla ett självständigt förändringsprogram och inte reducera sig själva till vare sig samarbetspartner eller enbart kritiker av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har länge byggt sin politiska identitet i relation till ett stort Socialdemokratiskt parti. Det kommer Vänsterpartiet inte att kunna göra i framtiden. När Socialdemokratin är i kris är det vårt ansvar att skaffa en större kostym. Vänsterpartiets självbild behöver förändras.

Framtidens Vänsterparti är den tydligaste vänsterkraften i svensk politik. Det är inte förnyelse att vandra högerut precis som alla andra partier. Förnyelsen måste innebära att vi måste sluta se på oss själva som riksdagens lilla vänsterkraft och ta ett mycket större ansvar för arbetarrörelsen.

Ny organisation

Ett batteri av åtgärder måste till för att stärka partiets organisation.

  • Vi behöver ett långsiktigt arbete för att få genomslag för vår samhällsberättelse.
  • Vi måste bli bättre på att ta till vara alla nya medlemmar.
  • Vi behöver satsa på studier både lokalt och centralt.
  • Vi behöver öka självfinansieringen både i form av insamlingar och ta fram en handlingsplan för att öka intäkterna från partiskatt från samtliga parlamentariska nivåer.
  • Vi bör överväga att öka kongressperiodens längd med syfte att den minst ska hållas var fjärde år.
  • Antalet ledamöter och ersättare i partistyrelsen bör minskas med tio personer.
  • Vi ska starta ett kvinnonätverk i partiet. Ledningsgrupp utses av partistyrelsen varje verksamhetsperiod.
Kategorier
Arkiv