EU Kommissionen skall granska Toppfrysaffären och de 9 Mkr som försvann

Kommer ni ihåg den – köp en fabrik för 17 Mkr, samma dag teckna ett hemligt avtal som säljer fabriken för 8 Mkr till en som i sin tur säljer en del för 40 Mkr och behåller resten. Och sedan intecknas alltihop för 86 Mkr.

Vart tog de 9 Mkr vägen? Var det lagligt? Knappast om man skall tro EU Kommissionen som nu inleder en ordentlig granskning av vår tre kommunalråds fantastiska affär.

Bryssel den 27 oktober 2010

Statligt stöd: Kommissionen granskar Vänersborgs kommuns fastighetsförsäljning

Europeiska kommissionen har inlett en granskning för att mot bakgrund av EU:s regler om statligt stöd fastställa om Vänersborgs kommun har sålt en livsmedelsindustrifastighet under marknadsvärdet. Vänersborgs kommun köpte fastigheten den 13 februari 2008 för 17 miljoner kronor. Den 11 augusti 2008 sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till fastighetsföretaget Hammar Nordic Plugg AB, som i sin tur några dagar senare sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Kommissionen kommer att utreda om Hammar erhållit ett dolt stöd i form av ett alltför lågt försäljningspris. Granskningen ger berörda parter tillfälle att yttra sig. Beslutet att inleda en utredning föregriper inte kommissionens slutliga beslut.

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: ”Om staten säljer offentlig egendom under dess reella värde får köparen en otillbörlig fördel, eftersom han erhåller skattebetalarnas egendom till underpris. Det snedvrider konkurrensen eftersom andra företag måste betala fullt marknadspris för sina fastigheter.”

Kommissionen har inlett granskningen till följd av ett klagomål i vilket det görs gällande att Sverige har beviljat olagligt statligt stöd till fastighetsföretaget Hammar Nordic Plugg AB. Hammar köpte en fastighet för bearbetning av livsmedel, tidigare Topp Livsmedel, av Vänersborgs kommun för 8 miljoner kronor den 11 augusti 2008, sålde den några dagar senare till en privat investerare för 40 miljoner kronor, och förefaller därmed ha gjort en vinst på 32 miljoner kronor. Kommunen hade tidigare köpt fastigheten för 17 miljoner kronor.

Enligt EU:s regler för statligt stöd anses myndigheters försäljning av egendom är fri från statligt stöd om försäljningen sker till ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Vid en försäljning under marknadsvärdet erhåller köparen en tillgång till ett pris som är lägre än det normala, och köparen får därför en fördel i förhållande till sina konkurrenter. Syftet med kommissionens granskning är att avgöra om Vänersborgs kommuns försäljningspris svarar mot fastighetens marknadsvärde. Om så inte är fallet innefattar försäljningen statligt stöd, och kommissionen måste i så fall utreda om stödet kan anses vara förenligt med EU:s regler.

Aktuell mediarapportering om den senaste utveckling

För mera bakgrunds fakta testa dessa

Och missa inte Västnytts tidigare reportageserie om skandalaffären – Del1 Del2 Del3 

Om statsåklagare Nils-Eric Schultz får en stund över från Göteborg kanske kan han ta tåget till Vänersborg

Och till slut en sång för Toppaffärens fantastiska arkitekter – And now the end is near

Kategorier
Arkiv