Arena Vänersborg – skandalen som aldrig vill ta slut

Larssons lekstuga granskades av lekmän

I fredags fick vi veta att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers (PWC) granskning av bygget av Bandydos klubblokal utfördes varken av auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. Per definition på wikipedia var det därför lekmän som avgjorde hela ansvarsfrihetsfrågan för Arena Vänersborg.

Någon som är förvånad?

Hur kom vi då fram till att arena granskarna har varit lekmän? Jo det hänger ihop med ett femsidigt klagomål som James Bucci skickade till Revisorsnämnden (RN) i juli. I torsdags kom ett brev från RN.

 

Kort och gott ”Revisorsnämnden avskriver ärendet” – ingen motivering. Första reaktionen blev ***** . Andra reaktionen blev att ringa RN och ta reda på hur de tänkte. RN öppnar med att ”vi brukar inte motivera våra beslut” – det kunde vi lätt instämma i. Sedan kom motiveringen – ingen av de fyra personer som omfattades av klagomålet kunde titulera sig som auktoriserad eller godkänd revisor och kunde därför inte heller granskas av RN. Alltså fyra olika personer på PWC har haft koppling till de förtroendevalda revisorernas arbete med Arena Vänersborg och alla är att betrakta som lekmän.

Någon som är förvånad?

När vi tittade närmare på detta så har PWCs Håkan Olsson till och med vid revisorernas maj möte svarat på frågan ”Vem granskar granskarna?” att det är RN som granskar. Och sedan har vi följande aspekt i det hela – i barn- och ungdomsnämndens protokoll från den 15 mars 2010 (s2 + 5) tituleras Håkan Olsson som auktoriserad revisor. Enligt RN har Håkan Olsson inte varit auktoriserad revisor efter 2001 och innebörden av detta är att en skyddad yrkestitel har falskligen använts. Det kan också vara läge att titta över vilka som är uppsatt som revisorer för kommunens aktiebolag då det finns lagkrav att dessa revisorer skall vara auktoriserade alternativt godkända. 

Allt skall upp på bordet sa kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren den 8 september 2009, och så stämplas den ena utredning efter den andra med sekretess. Men det är klart Ljunggren sa aldrig vilket bord allt skulle upp på.

Någon som är förvånad?

Läs också artikeln i lokaltidningen TTELA ”Revisionsrapport får stark kritik av V”.

Vänsterpartiet Vänersborg – det enda partiet som verkligen jobbar för att allt kommer upp på bordet

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Kategorier
Arkiv