Granskningen fortsätter

Förvaltningsrätten granskar lagligheten i kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja ansvarsfrihet för hela BUN

Förvaltningsrätten granskar lagligheten i kommunfullmäktiges beslut att ändra nämndorganisationen med anledning av den icke beviljade ansvarsfrihet

Konkurrensverket granskar lagligheten i Arena Vänersborg upphandlingar och efterföljande tilläggsarbeten

Polisen granskar lagligheten av vissa personers handlingskraft vid genomförandet av Arena Vänerborg

Och nu skall Revisorsnämnden få ta ställning till om det skall bli en granskning av revisorerna

Loppet är nog kört för våra kommunala bandydos

Följ  medias rapportering om de senaste Arena utvecklingar

Kategorier
Arkiv