Repeat after me

offenlighet huvudregel

Första gången är svårast men nu var ju mallen klar

Idag körde vi därför ett par till!

Hej Vänsterpartiet i Vänersborg vill via mig begära ut kopior på handlingar med H.id nummer 2010.129 och 2010.130. Båda har diarienummer 2007/21 Arena Vänersborg. Jag är medveten om att handlingarna är sekretessbelagda med hänvisning till OSL 19 kap 9 §. Därför ber jag, om sekretess kommer fortfarande att åberopas av förvaltningen, att få handlingarna i tvättade skick. Det vill säga att jag räknar med att få handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna överstrukna om nu sekretess skall vidhållas.Jag vill poängtera att Regeringsrätten i mål 6780-05 har gjort bedömningen, utifrån den tidigare gällande sekretesslagstiftning, att sekretess inte kan anses omfatta uppgifter som kan avse en eventuell, kommande rättstvist. Det är därför viktigt att barn- och ungdoms förvaltningen klargör om det verkligen har uppstått en rättstvist för att förvaltningens hänvisning till OSL 19 kap 9 § skall kunna anses vara ett giltigt skäl för den rådande sekretess. Handlingarna kan skickas via posten till James Bucci, Lilleskog 217, 46890 Vargön. Alternativt kan inscannade kopior skickas elektroniskt via e-post till [email protected] En eventuell faktura för kopiornas framtagning kan skickas till Vänsterpartiet Vänersborg, Hovslagargatan 43, 462 40 Vänersborg. Vid eventuella frågor eller i händelse av ett ofrånkomligt dröjsmål i expedieringen kan jag nås på telefon 0521-223662.

med vänliga hälsningar

James Bucci

www.vanersborg.vansterpartiet.se

och

Hej Vänsterpartiet i Vänersborg vill via mig begära ut kopior på handlingar med H.id nummer 2009.5056, 2009.5057 och 2009.5058. Samtliga har diarienummer 2009/628 Utredning Arena Vänersborg.  Jag är medveten om att handlingarna är sekretessbelagda med hänvisning till OSL 19 kap 9 §. Därför ber jag, om sekretess kommer fortfarande att åberopas av förvaltningen, att få handlingarna i tvättade skick. Det vill säga att jag räknar med att få handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna överstrukna om nu sekretess skall vidhållas. Jag vill poängtera att Regeringsrätten i mål 6780-05 har gjort bedömningen, utifrån den tidigare gällande sekretesslagstiftning, att sekretess inte kan anses omfatta uppgifter som kan avse en eventuell, kommande rättstvist. Det är därför viktigt att kommunstyrelseförvaltningen klargör om det verkligen har uppstått en rättstvist för att förvaltningens hänvisning till OSL 19 kap 9 § skall kunna anses vara ett giltigt skäl för den rådande sekretess. Om det visar sig att det har uppstått en rättstvist önskar jag att få veta vem/vilka kommunens motpart är och vid vilket datum rättstvisten påbörjades. Handlingarna kan skickas via posten till James Bucci, Lilleskog 217, 46890 Vargön. Alternativt kan inscannade kopior skickas elektroniskt via e-post till [email protected] En eventuell faktura för kopiornas framtagning kan skickas till Vänsterpartiet Vänersborg, Hovslagargatan 43, 462 40 Vänersborg. Vid eventuella frågor eller i händelse av ett ofrånkomligt dröjsmål i expedieringen kan jag nås på telefon 0521-223662.

med vänliga hälsningar

James Bucci

www.vanersborg.vansterpartiet.se

Den som vill bli lite expert på sekretess kan göra som vi gjorde – kolla på vad Regeringsrätten tyckte och tänkte i Mål 6780-05 (Notera att avgörandet gäller den förra lagstiftningen)

Föreningen grävande journalisters öppenhetsbank kan också varmt rekommenderas för blivande granskare

Länge leve det fria ordet!

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv