Arena Vänersborg julkalendern

Nu öppnar vi projektstyrelsemötesprotokoll nummer 4

4

 

Denna är lite intressant då den var offentlig en kort stund i oktober 2007.

Protokoll nummer 4 har haft ett intressant liv.

Först var det offentligt och stämplat som inkommen den 8 oktober 2007. 

(För övrigt samma dag som vänsterpartiet jagade fram avtalet med konsulten Stefan Leijon. I dagarna där omkring kom ytterligare avtal fram som tex avtalet med WSP )

I sin diarieförd originalform var det bara 2 sidor (sidorna 1 och 5) av protokoll 4 som kom med. Det tog inte en stor hjärna att räkna ut att om detta var projektstyrelsemötesprotokoll 4 så måste de finnas 3 till.

Dessa begärdes därför ut.  

Det blev avslag. Protokollen kallades för arbetsmaterial. Den bedömning överklagades till kammarrätten som genom en dom 071129 i mål nr. 5867-07 köpte linjen att dessa protokoll var arbetsmaterial upprättade av styrelsen i en gemensam projektgrupp inom kommunen. Visst hade vi kunnat överklaga bedömningen till Regeringsrätten, med motivering att konsulterna Magnus Bengtsson och Erik Myhrberg är externa parter som har tagit del av det justerade underlaget, men vi ville inte framstå som rättshaverister i ett mål där bedömningar balanserade. För vad hade hänt om protokollen hade betraktats som allmänna handlingar? Med stor sannolikhet hade det då inte skrivits några ytterligare projektstyrelsemötesprotokoll under Arena Vänersborg resans gång och då hade säkert det senare projektstyrelsemötes underlaget som nu finns inte funnits idag. Ibland kan det vara värt att bita sig i läppen och vänta.
Hur som helst den 15 oktober blev handlingen raderade från diariet på orders av antingen dåvarande förvaltningschef Karl Johan Hoijer (som hade valt att diarieföra handlingen) eller dåvarande politiska ordförande för nämnden S Anders Larsson(S). Denna hantering samt det sena diarieförandet av avtal blev föremål för JO utredning nummer 1 som kom med beslut 080930 där det framfördes kritik mot agerandet.

Själva innehållet i protokoll 4 som sådant är rätt ointressant om de tillkommande 3 sidor verkligen går att lita på. Det som är kanske mest intressant är 4.14 där arkitekten Erik Myhrberg skall kvarstå (fanns fortfarande inget diariefört avtal med arkitekten) och där byggkonsulten Magnus Bengtsson skall kvarstå (fanns fortfarande inget diariefört avtal med byggkonsulten)

Fortsättningen följer…..

Kopiera länk