Arena Vänersborg julkalendern

Nu har vi Arena Vänersborg protokollen

protokoll

2006 sidor, var skall vi börja? Varför inte Projektstyrelsemötes protokoll 1

Projektstyrelsemötes protokoll 1

Några fakta för de oinvigda.

S Anders Larsson, Andreas Vänerlöv och Marianne Karlsson är presidiet för barn- och ungdomsnämnden. (BUN). Karl-Johan Hoijer är fd chef för barn- och ungdomsförvaltningen. Håkan Alfredsson och Peter Nilson är områdeschefer inom BU. Thomas Fridén är kommunens informationssekreterare

Magnus Bengtsson är en byggprojekterings konsult. Erik Myhrberg är en arkitekt.

Samtliga, utom Marianne Karlsson, nattade över vid Bohusgården vid Lucia 2006 tillsammans med de tre dåvarande kommunalråden, kommunchefen och ytterligare en konsult – Erik Torstensson. De kallar sig själva sedan för Bohusgruppen. Försök gärna att hitta uppdragen vilka de tre konsulter arbetade under när de nattade över med kommunens ledning – vi har iaf inte lyckats få fram några konsultuppdrag för tiden fram till hösten 2007.

Men nu till projektstyrelseprotokoll nummer 1 som bjuder på några pusselbitar

En intressant uppgift under 1.4 är kontakten med Raiffeisen Bank. Raiffeisen är en aktör som dök upp i sammanhanget av Vassbotten AB där de var kopplade till RL-Nordic. I handlingar kopplade till Vassbotten AB fanns det tankar att skapa ytterligare dotterbolag och nu med protokoll 1 punkt 1.4 föll pusselbitarna på plats. Det kan vara bra att veta att planerna för Vassbotten sprack – bäst att fråga kommunalråden varför.

1.5 handlar om att sälja in konceptet av Arena Vänersborg till en befolkning där majoriteten inte har varit det minsta intresserade av en Arena.

1.6 visar hur vissa samhällsbyggnads insatser hade redan fått grönt ljus.

1.11 Inget tvåstadssamarbete – inte konstigt med tanke på hur Trollhättan blev tagen på sängen.

Vid slutet av 2008 uppmanade en socialdemokratisk fullmäktigeledamot en vänsterpartist att skriva en bok……

Fortsättningen följer

Kopiera länk