Sommarläsning

Fritidspolitikers sommarläsning

Kommunens folkvalda fritidspolitiker bestämmer i ett budgetbeslut hur intäkterna skall förvaltas och vilka utgifter som får göras av nämnder och förvaltningar. ”Kommunalt  självstyre” är befäst i Regeringsformen och i kommunallagen. 

När kommunfullmäktige i mitten av juni beslutade om Mål- och resursplanen för 2025-2027, så präglades debatten av en rad inlägg som gjorde övertydligt att ”självstyret” begränsas av en mängd faktorer som ligger helt utanför kommunens möjlighet till påverkan. Detta gäller i första hand intäkterna (skatter och statsbidrag), i någon mindre utsträckning frågan om hur vi fördelar resurserna. 

När det gäller pengar, eller snarare brist på pengar, så  finns en evig strid mellan staten å ena sidan och regioner och kommuner å andra sidan. Mer än så – regionerna sinsemellan och kommunerna sinsemellan ropar alltid efter rättvisa och hävdar att just den egna regionen, den egna kommunen behandlas orättvis. 

Därför tillsätts utredningar med uppdrag att hitta ett förslag som vållar mindre osämja.  För någon dag sedan presenterades Utjämningskommitténs betänkande ”Nätt och jämnt –  Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn”.  Först i slutet på juli går betänkandet ut på remiss till landets samtliga kommuner och regioner.

Innan remissyttranden ska skrivas och innan en proposition mognar fram, finns det gott om tid att bekanta sig med underlaget och alla förslag som kommittén enades kring. 

En inläsning kan föregås av att begrunda Annika Wallenskogs ekonomiblogg. Innan SKR:s chefsekonom gick på sommarlov berättade hon om sin reaktion på kommitténs slutsatser. 

Utjämningskommitténs ordförande, Håkan Sörman, svarar på frågor som Dagens Samhälle ställer:  ”Man tänker kring var smärtgränsen går”.

I betänkandets del 2 finns många beräkningar och tabeller – där kan man se hur kommunen Vänersborg påverkas ”plus eller minus” av kommitténs tankar. 

I betänkandet finns också ett särskilt yttrande från Vänsterpartiets Lena Karlsson, långt bak på sida 829. (Lena Karlsson är till vardags politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen med ansvar för regionala utvecklingsfrågor.) Lena Karlsson säger inledningsvis: ”Kommitténs förslag innebär att utjämningen mellan kommuner och regioner ökar och det är bra. Min bedömning är att det är så långt vi klarar att enas inom kommittén. Jag står därför bakom kommitténs slutsatser och förslag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk