Rättegången i Haag

Uppmärksamma rättegången i Haag

Sverige bör stödja Sydafrikas stämning av Israel för folkmord. Omvärlden måste ställa den israeliska regeringen till svars.
Rättegångsförhandlingarna mot Israel i International Court of Justice (ICJ) i Haag startade i veckan efter att Sydafrika lämnat in en anmälan gällande folkmord. Det är en mycket viktigt rättsprocess.
Fler barn har dödats i Gaza än i alla andra konfliktområden på jorden det senaste året. De sjukhus som finns kvar är överbelastade, och människor saknar tillgång till den mest basala sjukvården. Det finns inga säkra områden för civila.
Vi får aldrig acceptera att straffrihet får råda. Dödandet och den pågående folkfördrivningen av palestinier måste stoppas. Blockaden av Gaza måste få ett slut och Israels olagliga ockupation av Palestina upphöra. Sveriges regering måste stå upp för internationell rätt och fördöma Israels brott.

Dela den här sidan:

Kopiera länk