Medborgarförslag

Medborgarförslag välkomnas

Antalet medborgarförslag som lämnas in till kommunfullmäktige i Vänersborg växer i antal. På onsdag kommande vecka finns inte mindre än sex nya förslag:

När partierna skriver motioner, så är det i slutet alltid fullmäktige som efter en kortare eller längre beredning i någon eller några nämnder antingen bifaller eller avslår motionens yrkande. För medborgarförslag gäller att beslutet kan överlämnas till nämnden där förslaget ”hör hemma”.   

Enstaka förslag berör dock flera nämnders ”politikområden” och då kan det vara bäst att beslutet tas av fullmäktige. 

Sedan en kort tid tillbaka erbjuds förslagsställaren att presentera medborgarförslaget inför fullmäktige. Två minuter är den snäva tidsgränsen. Inte alla tackar ja till denna möjlighet. Sedan föreslår fullmäktiges ordförande till vilken nämnd förslaget skall skickas för beredning och avgörande. Kommer inga invändningar så gäller ordförandens förslag.

Medborgarförslaget om ”Elevbusskort på helger och kväller” berör flera nämnder, i första hand barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, men även socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget kring ”avgiftsfria resor med kollektivtrafik” har under flera år inriktat sig på frågan om 75+ eller 65+. På annat håll har intresset för fri kollektivtrafik för unga varit stort och det har förts olika kampanjer för att få gehör.

Igår publicerade Aftonbladet en debattartikel som Åse Hanell, generalsekreterare för Majblomman, undertecknade: ”Samhället vinner på fri kollektivtrafik för unga”. 

Hon skriver: ”Dyr kollektivtrafik är något som uppmärksammats i flera år av Majblommans lokalföreningar. Avgifter stänger ute barn och tonåringar från den frihet och gemenskap det innebär att kunna ta sig fram i sitt närområde. Alternativet är att tjuvåka för att ta sig till träningen eller kulturskolan. Med Demoskops hjälp kan Majblomman konstatera att i ca sex av tio kommuner åker inga barn och ungdomar fritt med kollektivtrafiken på kvällar och helger.”

I debattartikeln föreslås ”en nationell reform med fri kollektivtrafik för alla mellan 12 och 18 år på kvällar, helger och lov.

Läser man hela texten så ligger det nära till hands att instämma i Majblommans argumentation. Men med vetskap om vad som anförs i den statliga budgeten som riksdagen om någon vecka ska avgöra för 2024, så är vi inte i närheten av ett kunna räkna med förståelse. 

Men det ska inte hindra lokala politiker i Vänersborg från att ta ställning till detta medborgarförslag som en invånare i vår kommun framför. Det lär finnas fler ledamöter även från andra partier som vill gå från ord till handling. Goda förslag ska inte bara applåderas utan förverkligas.  

Dela den här sidan:

Kopiera länk