Tidöavtalet om migration och integration

I snitt en gång per vecka

I snitt en gång per vecka inbjuder migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, till en pressträff. Aldrig ensam, alltid i sällskap med någon företrädare för SD.

Vecka för vecka ökar nu tempot. Regeringspartierna M, KD och L levererar vad SD skrev in i Tidöavtalet. Rubriken på sida 29 är: ”Direktiv samarbetsprojekt Migration och integration”. 

Där anges direktivets målsättning:

• Skapa ett paradigmskifte i synen på asylmottagande, för att utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som
flyr Sveriges närområde  [felskrivet, men korrekt citerat] Sverige ska inte i något avseende vara mer generöst i synen på asyl än vad som följer som förpliktelser enligt EU-rätt eller andra juridiskt bindande internationella traktat.
• Att migrationspolitiken i övrigt ska vara ansvarsfull.
• Att införa en kravbaserad integrationspolitik, där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska.
• Att komma till rätta med skuggsamhället.

Och sedan följer från sida 29 till sida 47 en mängd detaljerade tankar, förslag och överenskommelser. Flera gånger motiveras skarpa begränsningar av invandring och migration med en hänvisning till att det sker för att skapa bättre förutsättningar för integration. 

I dagarna publicerade Arena Idé skriften ”Integrationens slut – en analys av Tidöavtalet”. Lisa Pelling m fl förklarar i rapportens inledning vad som gör skrivningar i Tidöavtalet möjliga: Definitionen av integrationen förändras.

  • Det nuvarande målet för den svenska integrationspolitiken är ”lika rättigheter, skyldigheter, och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”.
  • Förslagen i Tidöavtalet förändrar definitionen av integration. Människor som flyttar hit kommer inte garanteras ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. I stället villkoras livet i Sverige. Under de första åren villkoras rätten till välfärd genom Tidöavtalets förslag om ”kvalificering till välfärden” (se Tidöavtalet s. 42). Uppehållstillståndet är villkorat med ”vandel” och genom att den som ”åtnjuter svensk gästfrihet” visar ”respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar”. Den som vill bli medborgare kommer att avkrävas en ”lojalitetsförklaring” (Tidöavtalet s. 37–38).

Steg för steg – vi har anledning att återkomma ett antal gånger. SD och M jagar människor som är våra arbetskamrater, som är grannar, som är föräldrar till barn som våra barn möter i skolan och på idrottsplatsen. 

Nästa vecka behandlar riksdagen ett betänkande från socialförsäkringsutskottet ”Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning”. Ärendet tar vi upp längre fram. Heder åt Centerpartiet och Miljöpartiet som tillsammans med Vänsterpartiet inte ställer sig bakom utskottets ställningstagande. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk