Statens budget 2023 och 2024

Innan midsommar

Oftast och så även i år kulminerar beslutsprocesser här i kommunen och i riksdagen innan midsommar. Vårt kommunfullmäktige beslutar om Mål- och resursplanen 2024, som det korrekta namnet är för budgeten, på onsdag 21 juni. Än vet vi inte vilket beslut som vinner i en eventuell omröstning, egentligen finns inga färdiga förslag ute i offentligheten än. Däremot kan vi upprepa vår inställning att det hade varit en fördel att vänta med beslutet till november. 

Statliga bidrag till finansieringen av välfärden i kommuner och regioner har en stor betydelse. Ett kommunalt budgetbeslut i november kan ta hänsyn till statens budget, regeringens proposition läggs i september. 

Dagen innan vårt fullmäktige i juni debatterar och beslutar riksdagen om två propositioner, dels ”Riktlinjer för den ekonomiska politiken”, dels ”Vårändringsbudget 2023”.  Förväntningar att SD och regeringen berättar vilka generella och riktade statsbidrag kommunsektorn  kan räkna med framöver uppfylldes inte. Det kommer till hösten sade alla representanter från Tidöavtalets partier. 

Alla fyra oppositionspartier har skrivit egna motioner inför debatten och beslutet den 20 juni. 

Vänsterpartiet har i sin motion ”Trygghet och ansvar i krisen” tre avslutande kapitel som mycket konkret beskriver partiets tankar.

8 Vänsterpartiets syn på regeringens ekonomiska politik – där beskrivs vad Vänsterpartiet saknar, vad vi vill stryka, vad vi vill ändra – sådant som anses av Vänsterpartiet vara fel. 

9 Vänsterpartiets riktlinjer för den ekonomiska politiken – det här vill Vänsterpartiet istället – här finns ett antal punkter med talande rubriker:

  • Den svenska modellen
  • Bryt med normpolitiken
  • En aktiv arbetsmarknadspolitik och trygga försäkringar
  • Generell välfärd en del i arbetslinjen
  • En kunskapsnation i världsklass
  • Klimat
  • Lägre skatter ger inte högre skatteintäkter

10 Förslag på budgetåtgärder för innevarande år

Här fanns i avslutningen en översikt: ”Inför krisbarnbidrag –
Pausa RUT – Inför skolfrukost i hela landet – Återinför karensersättningen – Inför ett statligt räddningspaket till regionerna – Halvera biljettkostnaderna i kollektivtrafiken – Inför ett investeringsstöd till kollektivtrafiken ”

Dela den här sidan:

Kopiera länk