Elstödet

Störst borde inte haft mest i elstöd

Vi återger ett inlägg från Rött.nu:

Störst borde inte haft mest i elstöd

Det är de som haft det tuffast ekonomiskt som behöver mer stöd. Inte stora företag och herrgårdsägare som redan har mer än de behöver. Finanspolitiska rådet varnar för slösaktiga elstöd i sin årsrapport.

Mitt i krisen går det inte ekonomiskt dåligt för alla. Företagen har tvärtom gjort rekordvinster. Det gäller elbolagen och elnätsföretagen och matjättarna. Och det gäller bankerna, vars vinster pressar upp boendekostnaderna för vanliga svenskar. De fyra storbankernas kvartalsrapporter visade vinst med 46 miljarder, och Vänsterpartiet har precis kommit med förslaget att använda statens bank, SBAB, för att jaga dem att faktiskt pressa ner räntorna på bolånen.

Samtidigt släppte Finanspolitiska rådet sin årsrapport. Vanligtvis brukar rådet varna för en ekonomisk politik som ger samhällets mest utsatta rimliga livsvillkor, men nu ger de sig på regeringens vidlyftiga elstöd på 64 miljarder och menar att stödet dels är för omfattande men också att det delats ut åt fel håll i och med utformningen där den som gjort av med mest el också fått mest stöd.

Finanspolitiska rådet uttrycker sig nedtonat, men anser att pengarna kunde ha använts bättre med en annan inriktning.
– Hade man inte gett så stora stöd i de sammanhangen hade man haft möjlighet att göra andra saker som vi tror att ekonomin hade mått bättre av, säger Lars Heinkensten, ordförande i rådet, till TT.
– Det är också så att storförbrukare av el ofta har långa fasta elavtal och det finns då en risk att de elstöd som går till företagen faktiskt överstiger de ökade kostnader de haft för elen, säger Lisa Laun, vice ordförande.

Finanspolitiska rådet menar också att det finns en risk att hushåll fortsätter förvänta sig ännu mer elstöd nästa höst och vinter, och att de av det skälet sparar in mindre el och inte får tydliga signaler om att de nog borde sätta in värmeluftspumpar eller solceller. Istället för att byta till fräschare kakel i inomhuspoolen.

Men vilka det är som fått poolen uppvärmd av skattebetalarna lär vi kanske aldrig få veta? Att regeringens förslag om att sekretessbelägga vilka som fått ta del av elstödet avvisades av Lagrådet och röstades ner av alla oppositionspartier hjälpte inte. Sekretessen står sig sedan kammarrätten avslagit en begäran om att Försäkringskassan skulle lämna ut uppgifter.

”Kammarrätten har nu – efter lagprövning – kommit fram till att de nya sekretessbestämmelserna inte strider mot tryckfrihetsförordningen och att bristerna i beredningen inte varit så väsentliga att det finns hinder mot deras tillämpning”, skriver kammarrättsrådet Johan Axelsson, som har varit referent i målet, i ett pressmeddelande.

Att uppgifterna om elprisstödet till hushåll ska hållas hemliga i 20 år är diskutabelt, enligt Lisa Laun, vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
– Det är viktigt att informationen om elstöd och deras mottagare ska vara öppen för granskning, säger hon till TT.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Här är Finanspolitiska rådets rapport

Här är Vänsterpartiets förslag om att använda SSAB för att få ner kostnaderna på bolån.

Dela den här sidan:

Kopiera länk