Gratis resekort för ungdomar

Ungdomar kan söka gratis resekort

DiscoverEU – 35 000 ungdomar kan söka gratis resekort

I onsdags inledde kommissionen vårens ansökningsomgång för DiscoverEU. Genom DiscoverEU får 35 000 ungdomar ett resekort så att de kan utforska Europa med tåg.

Ansökningsomgången inleddes 15 mars och avslutas den 29 mars kl. 12 svensk tid. De ungdomar som vill vinna ett resekort måste fylla i ansökan på Europeiska ungdomsportalen samt svara på en frågesport med 5 frågor och en utslagsfråga. Sökande som svarar rätt och är födda mellan den 1 juli 2004 och den 30 juni 2005 kan få resa i Europa i upp till 30 dagar under perioden 15 juni 2023 och 30 september 2024. Ansökningsomgången är öppen för sökande från Europeiska unionen och de länder som är med i programmet Erasmus+, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk