Seniorkort 65+

Punkt 17: Medborgarförslag Seniorbiljett

Från kommunfullmäktiges ärendelista för onsdag, 15 februari 2023. Ett medborgarförslag framför: ”… vill ha sänkning på åldersgräns för Västtrafiks seniorbiljett från nuvarande 75 år till 65 år.”

Efter en längre paus, åter samma förslag som har framförts under en rad år i andra medborgarförslag, de senaste:

  • 2022-02-11
  • 2021-11-17
  • 2021-10-04
  • 2021-06-24

Vid sammanträdet nu i februari 2023 kommer förslaget att få samma besked som alla andra har fått: ”Kommunfullmäktige överlåter medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och därmed anses ärendet avslutat för kommunfullmäktiges del. Medborgarförslaget ska handläggas på så sätt att det kan avgöras inom ett år.

Vänsterpartiets motion behandlades av kommunfullmäktige 2021-11-17 och beslutet blev: ”Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Motionen ska handläggas på så sätt att kommunfullmäktige kan avgöra ärendet inom ett år.”

Kommunledningen och kommunkansliet har som alla andra tillgång till ärendelistor och beslutsprotokoll från såväl styrelsen för Västtrafik som Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd [som vid årsskiftet blev Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden]. 

Där framgår tydligt att det långt innan men också fortfarande under 2020, 2021 och 2022 var fullt möjligt för Vänersborgs kommun att fatta beslut i enlighet med medborgarförslagen och motionen. Kommunledningen avser dock att invänta kommande beslut som leder till att regionen och Västtrafik erbjuder alla 49 kommuner i Västra Götaland att teckna nya avtal om seniorbiljett. I talarstolen lät det mest som ”något annat kan vi inte göra, vi måste avvakta”.

Kan vi inte göra? Nej, vi vill inte göra. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk