Arvoden

Det visste jag inte – verkligen så mycket?

Vid valstugan kan det mesta hända. Medan den ene valarbetaren försöker kränga ut så många flygblad och valbroschyrer det bara går, kan en annan bli ståendes länge med en elevgrupp eller med en pratglad vuxen sympatisör. Samtalet kan landa var som helst. T ex på frågan ”vad kostar demokratin?” Det går inte neka att  partiernas valrörelser kostar pengar. Somliga partier tycks ha mycket gott om pengar.

Valrörelse vart fjärde år, det är ju inte samma slöseri året runt, eller hur? Inte det? Men visst kostar våra  förtroendevalda pengar. Somliga hänger upp sig på den höga lönen som gäller för toppolitiker. Nästan ingen har bildat sig en uppfattning om vad ”vanliga enkla förtroendevalda” får i ersättning.

Här ett försök att besvara frågorna som enskilda har ställt, och som kanske många väljare borde fundera över. För visst vill alla rösta på kandidater som ”gör rätt för sig”, som levererar för det förtroende de fick på valdagen.

Är en förtroendevald borta från sin arbetsplats så instämmer nog alla att det är okej att kommunen betalar ut ersättning för förlorad inkomst. Även ersättning för extra resekostnader till möteslokalen kan anses vara i sin ordning. Men därutöver?

Kommunfullmäktige – 51 ledamöter och kring 25 ersättare – i genomsnitt är 66 förtroendevalda på plats. Det utgår ett ”inläsningsarvode till närvarande ledamot och ersättare” med 1309 kronor, helt oberoende om sammanträdet är 6 timmar eller längre eller bara två timmar. Det blir 86 394 kronor per möte, för nio fullmäktigemöten varje år blir arvodesdelen av kostnaden 777 546 kronor. Tre miljoner under mandatperioden, tillkommer en rad kringkostnader för varje sammanträde.

Kommunstyrelsen – 15 ledamöter och 15 ersättare – sammanträdesarvoden utgår i snitt för 20 förtroendevalda (inget till våra tre heltidsavlönade kommunalråd). Första timmen 304 kronor, därefter 100 kronor för varje påbörjad halvtimme. Kommunstyrelsen träffas 10 gånger varje år, i regel omkring 7 timmar – 1504 kronor x 20 = 30 080 x 10 = 300 800 kronor per år.

Vän av ordning anmärker: I princip finns i fullmäktige nästan bara ärenden som redan har behandlats i kommunstyrelsen, så 20 förtroendevalda borde inte behöva få  inläsningsarvode för fullmäktige. Kommunstyrelsens förtroendevalda har ju redan läst alla handlingar inför styrelsens sammanträde, inte behöver man läsa allt en gång till, eller?

12 ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen erhåller dessutom ett årsarvode med 35 334 kronor, summa 424 008 kronor varje år.

Våra nämnder har 13, 11, 9 eller 7 ledamöter med samma antal ersättare. Sammanträdesarvoden utgår på samma sätt som för kommunstyrelsen. Ordförande och vice-ordförande har dessutom årsarvoden.

Allt kan studeras med utgångspunkt i handlingar som behandlas av kommunstyrelsen nu på onsdag. Alla belopp avser 2023 och är uppräknade, beloppen 2022 var något lägre.

Ännu en gång – när väljare röstar fram förtroendevalda så kan det vara befogat att fråga den som söker fortsatt förtroende: Kan du med gott samvete säga att du har tillvaratagit uppdraget och levt upp till det förtroende du fick i valet 2018? Och/eller: Det är mycket pengar som ska ersätta förtroendevalda för allt arbete man avser att lägga ner under fyra år framöver, kommer du att leva upp till utmaningen?

Dela den här sidan:

Kopiera länk