Seniorkortet 65+

Ännu en gång – varför inte Västtrafikkortet 65+?

Det kom flera frågor kring gårdagens inlägg om Seniorkortet 65+ och hur det kan bli så att det inte fattas något beslut.

Arbetsordningen föreskriver att motioner och medborgarförslag skall föras fram till ett beslut inom ett år. Ingenting är sagt att det inte kan gå snabbare om alla oklarheter har tagits om hand.

Det är kommunfullmäktige som avgör motioner. Medborgarförslag avgörs också av kommunfullmäktige om det inte uttryckligen har bestämts att svaret kan avges av ”rätt” nämnd eller styrelse. För medborgarförslag om Västtrafikkortet är det kommunstyrelsen.

Motioner och medborgarförslag bereds på kommunkansliet eller ute på någon eller flera förvaltningar. En ”ärendeberedning” med kommunalråden och ledningen för kommunkansliet bestämmer om och när ett ärende skall föras upp på dagordningen till den beslutande församlingen. Kommunstyrelsens ordförande har sista ordet. 

Sedan börjar vandringen till kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige. Resan är på två-tre månader om det lämnades grönt ljus på ”ärendeberedningen”. Med all rätt kan vän av ordning fråga sig: Är inte detta lite väl godtyckligt?

Om motionen eller medborgarförslaget avser en fråga där kommunledningen inte står bakom men där det ändå kan bli bifall från en majoritet av ledamöter från övriga partier, då kan starten för resan drar ut på tiden.

När det gäller Seniorkortet och förslaget att överge gällande 75+ och att ansluta till 65+ som nästan samtliga andra kommuner i vår omgivning – hur ser partierna på frågan?

Här är svaret – en sammanställning från Svt:s valkompass. Sju av nio partier har lämnat besked, Liberalerna och Medborgarpartiet tycks har låtit bli att besvara enkätfrågorna,  de finns alltså inte med i Vänersborgs del av valkompassen.

Det fanns en rad där det gällde att ta ställning till följande: Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer”

Socialdemokraterna satte kryss för alternativet ”Ganska bra förslag” och motiverade svaret: ”Vi är positivt inställda till att underlätta resandet för pensionärer. Innan kommunen kan fatta beslut behöver vi dock invänta utredning från regionen.”

Centerpartiet valde samma kryss ”Ganska bra förslag” och lade till: ”Men vi vill också satsa på närtrafik och utökade turer mellan landsbygd och stad.”

Miljöpartiet valde alternativet ”Ganska dåligt förslag” och lade till: ”Bättre att gynna ungdomar. Kollektivtrafiken skall stärkas, men ”gratis” är inte det bästa sättet. Bättre med anpassad och utökad kollektivtrafik (subventionerad såklart).”

Moderaterna och Sverigedemokraterna kryssade alternativet ”Ganska bra förslag” – någon motivering lämnades inte.

Kristdemokraterna valde samma ”Ganska bra förslag” och motiverade: ”Vi är positiva till att sänka åldern för gratis eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik, men inte säkra på att det behöver vara just ifrån 65 års ålder.

Vänsterpartiet kryssade svarsalternativet ”Mycket bra förslag” och tillfogade texten: ”Ett steg på vägen till gratis kollektivtrafik för alla som i sin tur är ett steg på vägen till ett mer hållbart samhälle.”

Räknar man svaren enligt nuvarande mandatfördelning i fullmäktige i Vänersborg, så får man räkna på 46 av 51 mandat. [Liberalerna 3 och Medborgarpartiet 2 ställde inte upp i denna valkompass.]

2 av 46 fanns på sidan ”dåligt”, Miljöpartiet svarade ”ganska dåligt” – dock inte ”mycket dåligt”.

44 svarade på sidan ”bra”, varav 39 med alternativet ”ganska bra” och 5 med ”mycket bra”. 

Med bakgrund av dessa svar borde det kunna bli bifall till motionen och till medborgarförslagen, men tyvärr tycks kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson, S, har fastnat för alternativet ”ingen kan tvinga mig, vi vill inte”.  

Dela den här sidan:

Kopiera länk