1 maj

Första maj-talet 2022

Carina Örgård, Vänsterpartiets ledamot i regionstyrelsen för Västra Götaland, talade vid 1 maj i Vänersborg. 

(Carina gav oss manuskriptet som vi lägger ut i sin helhet. )

Inledning 

Kamrater, åh vad jag saknat och längtat efter denna dag! 

1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag som brukar vara den allra bästa

på hela året. Inget kan slå det här, när vi som tror på socialism och som ofta osynliggörs, äntligen samlas och går ut på gator och torg, visa att vi inte är ensamma, får känna gemenskapen. 

Jag har starka känslomässiga minnen från denna dag när jag som liten gick bland de de slängiga kapporna och rockarna, de fladdrande tjafsen (en slags väldigt tighta byxor upp till och lika överdimensionerat breda nedtill) och de röda banderollerna. De vuxna som med stark röst ropade: Internationell solidaritet – arbetarklassens kampenhet! Jag förstod inte vad det där sista betydde men förstod att det var något viktigt. Det var alltid kallt och blåsigt men ändå spännande och fint på något konstigt sätt. Många är vi som har våra egna minnen av 1 majdemonstrationer, eller så är det första gången för dig och då har du nu chansen att bygga upp dina egna starka minnen. För den här gemenskapen väcker något till liv, något utöver det vanliga. 

Efter att de senaste åren lojt följt av olika livesändningar får vi nu alltså stå här tillsammans igen. Det är fint att se att alla ni tagit er hit. 

Jag heter Carina Örgård och regionråd och är gruppledare för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen. Alltså regionen, där vi beslutar över mycket av vår sjukvård och kollektivtrafik och en hel del annat som berör er vardag. Dessutom är ju Vänersborg vår residensstad och här har jag mitt tjänsterum och här sker de viktigaste mötena i regionen. 

Låt mig börja i hur det nära hänger ihop med det lite längre bort. 

I ert närområde finns ett stort boende för människor som ofta fötts långt härifrån, som är på flykt, jag pratar såklart om Restad gård. Där har många barn, unga och vuxna passerat. Människor som upplevt krig och förföljelse. Just nu har ni närmare 1000 ukrainare i er kommun och många bort just där.  

Låt mig återkomma till dem senare. 

Kriget 

För vi har ju ett bestialiskt krig i vårt närområde och det berör oss alla på djupet. 

I slutet av februari såg vi med förtvivlan hur Ryssland oprovocerat valde att invadera sitt grannland Ukraina. Med grundlösa anklagelser och lögner begick Rysslands makthavare det yttersta brottet mot mänskligheten i form av ett anfallskrig. 

Dagligen får vi höra om tragedier som den ryska krigsmakten begår mot det ukrainska folket. Alla regler som försöker upprätta en minimal värdighet för civila har skjutits i småbitar med pansarskott och maskingevärseld. Det som händer är fullständigt oacceptabelt och måste konsekvent fördömas i såväl ord som handling.  

I ena stunden kritiserar Europa Putins övergrepp för att i nästa köpa den gas och olja som gör våldsdåden möjliga. Detta är en vidrig dubbelmoral men när pengarna får styra försvinner de vackra ordens betydelse. 

Vänsterpartiet har oförtröttligt krävt ett köpstopp av den ryska oljan för svensk del men konstant fått ett nej när riksdagen tagit ställning till kravet. Det är ironiskt att den fossila energin skapar fler konflikter i samma takt som ökningen av den globala medeltemperaturen. Därför säger Vänsterpartiet: 

– Bojkotta Rysslands olja, kol och gas! 

– Låt all olja och kol stanna kvar i marken för evigt!  

När kriget mullrar som allra värst hörs lockropen från andra sidan Atlanten när en annan aktör knackar på dörren. Plötsligt står en befälhavare från NATO och bjuder in till värmen med öppna armar. Men bakom den fina fasaden och den svulstiga retoriken döljer sig en iskall verklighet. 

NATO är en organisation av krig och för krig. Det är genom våldet som NATO:s intressen uppnås. De senaste trettio åren har NATO konsekvent bombat sig genom militära konflikter, från Serbiens städer till ödemarkerna i Afghanistans utkanter. Libyen utlovades bli en demokrati efter Ghaddaffis fall, ivrigt pådriven av NATO:s bombkampanjer. Idag är landet i fullständig upplösning, befolkad av krigsherrar som alla slåss för sin del av landets resurser.  

Där Pentagon och Washington sätter spelreglerna, där följer resten av medlemsstaterna med. Om inte bomberna vore illa nog så är det atombomberna det. 

En uttalad strategi från NATO:s sida är att använda sig av kärnvapen i händelse av en militär eskalering. Krig är som bekant oförutsägbara. Vad som helst kan få bägaren att rinna över innan fingret hamnar på den ”röda knappen” som utlöser detta fasansfulla domedagsvapen.  

Ju fler som står utanför detta globala gängkrig, desto tryggare blir samtalsklimatet som är så nödvändigt att lösa konflikter. Alliansfriheten har tjänat Sverige väl och Sverige måste fortsätta stå utanför krigsalliansen med all sin kraft. Därför säger vi från Vänsterpartiet till regeringen: 

– Nej till NATO – bevara alliansfriheten! 

– Underteckna FN-konventionen om ett totalförbud mot kärnvapen! 

  

Krigets fasor  

Krig har vi flera i världen och ett av dem kan vi kan följa i realtid i våra medier, Rysslands vidriga attack mot Ukraina. Låt oss så återvända till det mänskliga, det som finns i vår närhet. 

Många är de barn och unga som upplevt det mest fasanfulla under kriget i Ukraina. Barn som kommer bära på minnen som blir till sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, oro, tillitsbrist, alla reaktioner på traumatiska upplevelser från kriget.  

Barnkonventionen är tydlig: ”Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.” 

Vi som arbetat med detta i många år vet att det finns behov av att snabbt fånga upp dessa barns psykiska ohälsa och förebygga ett liv präglat av upplevelserna. Genom att tidigt möta barn som varit med om skrämmande upplevelser kan vi undvika att flera av dem utvecklar värre psykisk sjukdom så som PTSD.  

Restad gård har genom åren rymt många barn och unga som skadats av krig och förföljelse. Där finns olika organisationer som arbetar och vi i Vänsterpartiet i regionen har begärt att nu förstärka insatserna nu när det kommer fler, så som de ukrainska flyktingar. Vi kunde inte hindra Putin men vi kan åtminstone se till att de som kommer till vårt land får återupprättelse. 

Vi som står här idag, alla vi som befinner oss här i vårt land som ännu har fred, låt oss göra det vi kan. Det vi gör i det lilla, det bildar tillsammans det stora. Återupprättelse, omsorg och hopp, det kan vi ge. 

Våldet 

Återupprättelse är något som fler har behov av. Jag vill också tacka er i Vänsterpartiet Vänersborg som arbetat med att synliggöra mäns våld i nära relation. Jag arbetade i många år på en BUP-mottagning som specialiserade sig på de barn som upplevt den typen av våld och deras symtom var lika allvarliga som de barn som upplevt krig som vi sedan tidigare hade stor erfarenhet och kunskap om. Mäns våld mot kvinnor drabbar också barnen. Jag fick mångas förtroende, de valde att lita på mig och delade sina värsta upplevelser, känslor och tankar med mig. Det förtroendet förvaltar jag och jag lovar alla dem, de små barnen, de gängliga tonåringarna och de söndertrasade mammorna, att jag inte ska glömma det de berättat. Tvärt om, jag kämpar för deras skull. 

Det strukturerade våldet måste upphöra nu! 

Det gör vi genom att störta det patriarkala samhällsstrukturerna. Hur vi gör det konkret i regionen kommer jag snart att återkomma till. 

 

Solidaritet och gemensam välfärd 

Låt mig prata om medmänsklighet och solidaritet. Solidaritet handlar om att se sig själv i andra. Det betyder att andras ofärd aldrig kan bli vår egen välfärd. Ingen av oss råd med ett samhälle som inte inkluderar alla. 

Vi är många som dagligdags möter de grupper som försvagats, som möter de unga som tidigt sorteras ut, alla vi som frustrerat ser hur de senaste årtiondenas politik gjort hål i välfärden. Vi är många som vill ha en fungerande välfärd som bygger på tanken om solidaritet och jämlikhet. 

Pengar och andra medel finns, det är inte där problemet ligger. Det handlar i stället om hur vi väljer att fördela våra resurser och vilken typ av samhälle vi vill ha. Många var vi som under de borgerliga regeringarna såg vår andel skatt minska men samtidigt såg vi också våra barns skolor försämrades, vi i vården som tvingades springa snabbare, försäkringssystemen som brast.  

Vi vänsterpartister betalar gärna mer skatt, men vi vill att våra skattepengar skall gå till en gemensam välfärd – inte till en ojämnt fördelad individuell välfärd och definitivt inte till privata vinstintressen inom vård och skola. Och skatten ska fördelas så att den som tjänar mycket också betalar mycket i skatt, den som tjänar lite ska naturligtvis också ges företräde till avdrag av olika slag. Inte som nu när höginkomsttagarna är de som får mest avdrag. 

Detta kan kännas abstrakt och svårt att hantera. Men det är det inte, i regionen arbetar vi för en bättre vård, bättre arbetsvillkor, ett hållbart klimat och en fungerande kollektivtrafik. Vi lägger konkreta förslag, vi har ett budgetförslag som går ihop.  

 

Vi påverkar (hopp) 

Vänsterpartiet gör skillnad även om vi just nu inte styr i vår region, i kommunen eller i riksdagen. I riksdagen har vi under årens lopp fått igenom en lång lista med olika reformer. 

 

Vi har genomfört den största förbättringen av sjukförsäkringen på decennier. 

 

Vi höjde pensionerna med 1000 kronor i månaden för de sämst ställda.  

Nu är det upp till bevis för de andra partierna att inte svika våra sämst betalda pensionärer. Nu är mer än nödvändigt att de andra partier visar solidaritet med våra pensionärer när allt blir dyrare och våra pensionärer får det svårare att klara av vardagen.  

 

Vi fällde regeringen när de inte drog tillbaka marknadshyrorna, precis som vi sagt. 

Vi kommer aldrig mer ge vårt passiva stöd till en regering som inte förhandlar med oss.  

Det är inga små saker och kommer göra att människor som annars tvingats flytta kan bo kvar, att fattigpensionären kan få slutet av månaden att gå ihop när räkningarna ska betalas.  

Vänsterpartiet har visat vad ansvar handlar om. Att representera de som valt oss. Att stå för våra löften. 

Väljarna har förstått att vi inte kommer med tomma hot eller löften. Vi menar det vi säger. Vi tar våra väljares mandat på allvar var än vi är. 

Vi vågar gå före, så också i regionen! Vänsterpartiets princip i regionen är att inte vänta och se, inte låta oss tystas av andra utan låta vår ideologi styra oss i det politiska arbetet. 

Och ibland får vi igenom våra förslag, hela eller delar.  

 

Som när vi fick igenom vår motion om att i alla hälsosamtal som görs på uppdrag av regionen ska få frågan om våldsutsatthet ställas. Många har efter det fått frågan och flera röster har nått oss om att man är tacksam över att vården nu signalerar att det finns hjälp att få, att livet kan vara på ett annat sätt, att du inte behöver finna dig i att bli förnedrad och förtryckt. 

 

Eller som när vi mobiliserade våra krafter för att stoppa nedläggningen av flyktingbarnmottagningen, landets mest kompetenta team när det gäller komplex problematik hos barn som varit på flykt,  barnskyddsteamet, det team som arbetar för att våldsutsatta barn som når vården ska uppmärksammas och få sitt lagliga skydd eller  en barnmottagning långt utanför stadskärnan.  

 

Vårt mod, engagemang och strategiska arbete gjorde alla tre verksamheterna räddades kvar. Trots blågrönas motstånd och S flathet. Vi tog hjälp av personalen och de medborgerliga krafterna för det är så ett annat samhälle kan skapas. Genom folkrörelsen.  

 

För ensam är svag men tillsammans blir vi styrka! 

 

Låt mig nämna vad Vänsterpartiet i regionen arbetar hårt med och kommer gå till val att på sikt nå i mål med: 

 

 Kollektivtrafik som en del av din vardag.  

Vem du än är, var du än bor, vart du än ska. 

Efter att gå eller cykla ska kollektivtrafiken vara det självklara färdmedlet för alla. Vi vill införa dynamisk trafik, kollektivtrafik som går där du behöver den, när du behöver den.  

För Kollektivtrafik ska vara ett alternativ för alla, inte bara för oss i stadskärnorna.  

Vi vill ha övervägande del av driften i egen regi och vi vill sluta avtal med företagare i glesbygd att köra taxi eller mindre bussar som ett komplement till linjetrafiken för att möjliggöra resande med kollektivtrafik för alla invånare och oavsett behov. 

 

Rätten till hållbara arbetsvillkor 

Regionen är en stor arbetsgivare och det ger oss stora möjligheter att visa hur en god arbetsmiljö skapas.  

Vi vill ha arbetsplatser med hög delaktighet, där alla får använda sin yrkeskunskap och där arbetsledningen stöttar. Detta ska gälla alla inte bara sjukhusledningar och högsta läkarledningen. 

Vi har flera gånger motionerat om att Tvätteriet i Alingsås och andra arbetsplatser med tuff arbetsmiljö ska få kortare arbetstid. Vi ser hur undersköterskorna sliter för att trygga patienterna, hur logopedernas arbetsmiljö fragmenterats, hur fysioterapeuterna osynliggjorts. 

Vi ge förutsättningar för arbetsglädje och yrkestolhet. 

Våra anställda ska ha en lön som är rimlig och jämställd.  

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön ska införas. För det bättre förutsättningar till ett gott liv men det bidrar också till att fler ges möjlighet att arbeta hos oss. 

 

Våra barns rätt till en framtid 

Vi vill utlysa klimatnödläge i vår region. Vi har ett vidsträckt territorium där en femtedel av Sveriges befolkning lever sina liv och vi har stora verksamheter som sätter avtryck på miljön.  

Bara Vänsterpartiet anser att det är självklart att vi ska ha en klimat- och miljönämnd i regionen. Där ska vi nogsamt följa utvecklingen och sätta in åtgärderna som behövs för att nå klimatmålen. Men istället kommer regionen från nästa år stå utan miljönämnd. Vi ger oss inte, nej, vi ökar istället vårt motstånd! 

Det är vi som från början drivit igenom att regionen nu har en koldioxidbudget och det är vi som kräver att den får göra avtryck. Vi vill prioritera den så som den kapitalistiska logiken håller den finansiella budgeten som överordnad.  

I vår logik finns inget kapital om inte vår jord finns kvar och om inte vi som lever här, och kommer leva här, har hälsan. Vi kräver investeringar och politiskt långsiktiga beslut, och vi är glada för att Vänsterpartiet nu satsar vi 700 miljarder kr på klimatomställningar. 

 

Vi ska ha en jämlik vård att lita på som finns där när du behöver den. 

Vi vill bygga ett välfärdssamhälle med lika rättigheter för alla oavsett inkomst, härkomst och social position.  

Vi vill vara medborgare i en demokrati, inte kunder på en marknad. Vi vill ta gemensamt ansvar för en välfärd för alla, inte individuellt ansvar för oss själva. Åt alla efter behov, av alla efter förmåga. Vård efter behov är till och med inskrivet i Sveriges hälso- och sjukvårdslag. 

 

Privata sjukförsäkringar 

Ingen ska köpa sig före i kön med privata sjukvårdsförsäkringar eller privat finansierad vård.  

Mannen i businessclass tog en fjärde vaccinspruta för att kunna känna sig lugn med att åka till New York igen, det gick smidigt via hans privata sjukvårdsförsäkring.  Grannen kunde få sin höftledsoperation efter bara en vecka, istället för att behöva vänta ett halvår som andra, tack vare den privata försäkringen.  

En kollega på kontoret klarade sin hudcancer från att sprida sig för att försäkringen gav rätt till den nya dyra immunbehandlingen, istället för cytostatikan som traditionellt ges till vanliga patienter.  

Kan detta vara något dåligt? Något som undergräver vår gemensamma välfärd och vilja att betala skatt? Svaret är: JA! Den välfärdsmodell som vi är så stolta över och som vi är världskända för luckras upp och har ersatts av ett marknadiserat system där människor med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar köper sig förbi och får snabbare, bättre, vård.  

Vi har fortfarande en lagstiftning som säger att vård ska ges på lika villkor och efter behov, men i verkligheten ser det ut på ett helt annat sätt. Vi har fått ett parallellt system där allt fler har en egen ingång till vården.  

Det har blivit en tudelad välfärd och det går snabbt nu. tecknat privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Sambandet mellan privat drift och privat finansiering är mycket tydlig. Privatiseringen av driften den har ökat under blågrönas styre.  Den är själva förutsättningen för att privata finansieringslösningar skulle kunna växa fram.  I själva verket handlar det om halvprivata finansieringslösningar där staten på olika sätt hjälper till och sponsrar mer välmående grupper ur befolkningen som försäkrar sig. De som tjänar på detta försöker få oss att tro att ju fler som lämnar den offentliga vården, desto bättre vore det för den offentliga vården. Men vi låter oss inte luras! 

Tvärtom är det så att ju fler som lämnar det offentliga systemet som vi byggt upp i Sverige, desto mer urholkas systemet. Skatteviljan minskar ju fler som känner att de har ordnat sin egen vård och därmed inte behöver den offentliga vården försvinner ur den offentliga sektorn har de inget egenintresse av att åtgärda de brister som finns i den offentliga vården. 

Vi minns till exempel vad som hände när vissa tog vaccin före andra i början av pandemin. 

Den fördjupade vårdkrisen visar för många människor att det finns ett statligt övergripande ansvar som man har släppt, att många privata vårdgivare inte hjälper till med pandemivården och att staten inte har några möjligheter att kräva det. Att alla de samlade vårdresurserna sätts in i ett sånt här läge borde ju vara givet.  

Vi behöver samordning, vi behöver offentlig styrning av välfärden! 

 

Urholkad välfärd 

Vi har alla sett att välfärden urholkats, att den inte pallade trycket av en pandemi. Vi vill bygga den stark igen men vi vill också att alla delar av vården ska vara rätt dimensionerade. Kvinnosjukvården, förlossningen, psykiatrin och beroendevården. Alla delar av vården ska ha med förebyggande och psykosociala perspektiven i samklang med det medicinska.  

 

Brygga (förvissning) 

För Vänsterpartiet gör skillnad, för vi lyssnar på våra medmänniskor, vi har analysen om klass, feminism och klimatet på plats.  

När vi tar till orda i på fikat på jobbet eller middagen med släkten, i nämnder i styrelser, när vi är ute på gator och torg som nu eller när vi skriver i tidningen eller i sociala media, då ger vi en röst åt allt detta. Då får vi våra medmänniskor att se att en annan värld är möjlig, att allt inte måste vara enligt nyliberalernas doktrin. 

I höst är det val, mina kamrater! 

Det valet ska vi gå framåt, för om vi som samlats här idag ger allt det vi kan, det just du har möjlighet att bidraga med, då kommer vi bli starkare i parlamenten, då kommer vi kunna åstadkomma ännu mer vänsterpolitik. 

 

Avslut (kämpaglöd) 

Vi socialister har en viktig funktion att fylla i dagens liberala retorik. Vi är bärare av kunskapen om att makten utgår från folket. Vi vet att människor kan påverka makten om de arbetar tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg när så många människor känner sig försvarslösa mot sociala förändringar. Det viktigaste av allt att visa solidaritet, att dela med sig, ja t.o.m. sätta andras behov framför sina egna när det behövs, det kan vi alla göra. Alla vill vi ses som medborgare i välfärden– inte brickor på en marknad.  

 

Det är när vanliga människor som vi förenar sig som stora saker kan förändras. Alla behöver inte ha storslagna idéer men alla behöver vi varandra.  

 

Så kamrater, tack för att vi kunnat samlas här idag och kom ihåg att vi gör det här tillsammans för en bättre välfärd, för ett bättre samhälle nu och i framtiden.  

 

Låt mig läsa en av de dikter Jenny Wrangborg skrivit i Kallskänkan och som är så mitt i prick: 

 

Vi 

Dina händer är fabrikstorra och du har 

Fötter som inte fått vila på arton år 

När bandet rullar är du hundra års rädsla för 

Vad som skulle kunna hända om det inte gjorde det 

När du lägger ner arbetet och känner hur vi lyfter varandra 

Är du hundra års självklar seger över just den rädslan 

 Männiksor som du skriver historien 

Om hur vi blev 

männiksor 

Tack för mig! 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk