NPM på väg ut

NPM ? eller styrning med tillit?

Ikväll har Vänsterpartiets förtroendevalda tillfälle till ett samtal med kommundirektör Lena Tegenfeldt. Hon erbjöd sig att ”komma ut” till partierna för utbyte av information och tankar kring stegvisa förändringar i den kommunala processen som ”styr” samspelet mellan politiken och verksamheten. 

Lenas företrädare, Pascal Tshibanda, var också inne på att vilja se över ”hur kommunen gör”, när vi formulerar ”vad vi vill” och när vi senare utvärderar resultaten för att kolla om vi är på rätt väg. 

Vänsterpartiets förtroendevalda har länge talat om tillitsstyrning. Det beror mest på att vi i grunden aldrig har förlikat oss med styrningssystemet NPM. 

Nu är vi på väg,  men det är inget som förändras över en dag, kanske inte ens över en mandatperiod. Huvudsaken är att alla förstår vad vi vill komma ifrån och varför det är nödvändigt. Sedan, och det är nog tanken med samtalet ikväll, är det dags att se över åt vilket håll vi vill orientera oss.

Här en tillbakablick: ”Filosofen Jonna Bornemark om NPM: Det är samhällets tvångssyndrom” – Tidningen Rött, mars 2021.

Dela den här sidan:

Kopiera länk