Färdtjänst

Socialnämnden broderade en brasklapp

Igår berättade vi om ärendet ”Nya riktlinjer för färdtjänsten”, idag kan vi berätta hur beslutet blev. (Ta gärna en titt på texten igår om du undrar över något.)

Kom ihåg, alla underlag presenterades redan i november. Därefter gällde det att söka samråd med andra som hade synpunkter. Vi frågade, vi lyssnade, vi kom fram till våra slutsatser – och formulerade våra yrkanden på ett antal punkter där vi inte var överens med förvaltningens förslag.

Under förmiddagen idag fanns tillfälle att ännu en gång inhämta upplysningar kring det som vi såg på annat sätt, där vi ville ha andra lösningar. Men det var tydligt att ansvarig personal, socialchefen och även socialnämndens ordförande, Dan Nyberg, S, hade sin uppfattning klar – huvudförslaget skulle bli nämndens beslut.

Argumenten som framfördes:

  • Återstår bara två veckor till årsskiftet, då måste riktlinjer finnas på plats.
  • Lagens krav är låga – Vänersborg erbjuder färdtjänst på en nivå klart högre än vad lagen kräver.
  • Riktlinjer är framtagna i samarbete med närliggande kommuner, ändå erbjuder Vänersborg mer än andra.
  • Den som ställer sig bakom Vänsterpartiets yrkanden måste också vara ”anständig nog” att visa med vilka resurser från andra verksamheter dessa förändringar ska finansieras.
  • Alla frågor som berörs av yrkanden från Vänsterpartiet har redan prövats.

På eftermiddagen kom så beslutsrundan:

Punkt 1 gällde målsättningen: ”I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv”. Den meningen fanns inte med, Vänsterpartiet ville att den skulle finnas med. Ordföranden Dan Nyberg fann att det var ett bra förslag – och nu kommer det att stå i protokollet att socialnämnden tillstyrkte ordförandens förslag att tillfoga meningen. Snyggt jobbat, herr ordförande.

Punkt 2-6 från vår lista – här föreslog ordföranden dels att punkterna skulle behandlas som en ”helhet”, inte punkt för punkt. Och så kom han med ett eget yrkande: Alla dessa fem punkter skulle ställas mot ordförandens yrkande om återremiss. (Återremiss betyder ”att skicka tillbaka”.)

Det blev punkt för punkt, och vi begärde votering på varje punkt:

(2) RIAK-biljetter (resa under vistelse i annan kommun) – 8:4:1 (8 röster för återremiss på huvudförslaget som var begränsning till 6 resor –4 röster för V-yrkandet om obegränsat antal – 1 ledamot avstod)

(3) Taxor och avgifter (egenavgift) – 10 – 2 – 1

(4) Boka senast 2 timmar eller senast 1 timme innan resan – 10 – 2 – 1

(5) ”tillåt stopp vid förskolan” eller ”inget stopp – beställ två resor” – 10 – 2 – 1

(6) Sorry, inga sällskapsdjur i färdtjänsten – 8 – 4 – 1

Vad betyder beslutet?

En sak är säkert, Vänsterpartiets förslag vann inte gehör. Men sedan? Det blev återremiss på punkt 2 – 6.

Därefter uppfattade ordföranden att det bara fanns kvar huvudförslaget och konstaterade att riktlinjerna hade antagits av socialnämnden med den ändringen att meningen enligt punkt 1 läggs in i texten.

Medan vi anmälde en skriftlig reservation från Vänsterpartiet, skickade ordföranden med några tröstande ord: Era förslag kommer alltså att utredas och prövas vid nästa revidering av riktlinjerna.

Omröstningen 10 – 2? Vilka 2? Vänsterpartiets och Medborgarpartiets ledamot

8 – 4? 4 = Vänsterpartiet och Medborgarpartiet samt två ledamöter från SD

1? En av tre ledamöter från Moderaterna

Ställer någon frågan till oss som stred för våra yrkanden så står vi fast: Ja, vi hade velat se att riktlinjerna ändrades och att våra tankar hade tagits med. Det blev inte så.

Ställer någon frågan till ledamöter som röstade för huvudförslaget så kommer två svar: Jo, jag röstade för huvudförslaget ”nu” men jag röstade också för att dessa beaktansvärda förslag från Vänsterpartiet ska ”utredas och prövas inför nästa tillfälle när riktlinjerna är aktuella för revideringen”.

Låt dagens inlägg på vår hemsida vara en lektion hur man kan trixa till det när det börjar brännas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk