Motion

Vänsterpartiets motion i socialnämnden

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till socialnämnden som anknyter till en annan motion från KD som kommunfullmäktige enhälligt ställde sig bakom vid sammanträdet i slutet på september.
Motionen har rubriken ”Handlingsplan för arbete mot hemlöshet och för Bostad först” och slutar med två yrkanden:
”Mot denna bakgrund yrkar vi:
– att socialnämnden beslutar att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tidsramar hur utredningsarbetet kring Bostad först skall gå vidare
– att socialnämnden beslutar att skyndsamt utreda en tryggare och mer värdig akutboende lösning än härbärget, där särskilt utsatta grupper prioriteras.”

Här motionen i sin helhet.

Här länken till rapporten ”Förebygga och motverka hemlösheten”

Här länken till den nationella strategin

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk