artikel

Nyhetsbrev april 2020

Nyhetsbrev april 2020

Hej kamrater!

Nu tänker vi försöka med något nytt från styrelsens sida som vi kallar ”nyhetsbrev”. Tanken är att vi med en viss regelbundenhet skall skicka ut detta till alla medlemmar och att brevet skall innehålla information om vad som är på i gång i partiföreningen. Det här brevet kommer i stort sett att innehålla samma information som ges vid medlemsmötet samt lite övrig som kan vara av intresse. Bra för dom som inte har möjlighet att närvara personligen vid våra sammankomster.

Glädjande nog kan vi också konstatera att vi har en liten tillströmning av nya medlemmar och förhoppningsvis kanske vi kan bli hundra stycken totalt innan året är slut.
Vår ambition i styrelsen är att få till stånd en enskild träff med er som är nytillkomna medlemmar, möjligen digitalt men helst fysiskt. Vi avvaktar så länge.
Hjärtligt välkomna är ni hur som helst!

Vi har påbörjat arbetet med att hitta en ny lokal för partiföreningen. Tanken är att vi tillsammans med ABF och LO bland annat skall hyra något som är större och framför allt en lokal som är handikappanpassad. Det här arbetet är än så länge bara i sin linda.

För ett tag sedan tillsatte vi i styrelsen i arbetsgrupp som nu har kommit fram med skrivelse i vilken vi har tagit fram vissa riktlinjer för hur vi vill att partiföreningen skall kommunicera via sociala medier. Vi har allt att vinna på att utveckla kommunikationen med såväl våra medlemmar och blivande medlemmar som allmänheten i Vänersborg. Därför kommer vi att satsa på en strategiskt medveten synlighet på webb och i sociala medier. Vi sätter även igång ett arbete med att tydliggöra den politik som vi vill kommunicera och på olika sätt arbeta för. Det är förstås bråttom att finna bra former för detta, men vi tror att det är viktigare att det blir bra än att det går fort. Men vi tänker bygga successivt enligt en fastlagd plan. Kring det hela så vill vi gärna ha in namn på personer som är intresserade av att administrera dom olika sociala plattformarna.

Vi har nu beslutat att ställa oss bakom inriktningen i en idéskiss som en arbetsgrupp presenterat och gå vidare med konkret utvecklingsarbete och
att påbörja ett arbete med ett kommunalpolitiskt partiprogram som ska vara klart i god tid inför valet 2022.

Något firande den första Maj blir det ju som bekant inte. I stället hänvisar vi till ett digitalt alternativ:  https://www.facebook.com/events/219169989426828/?active_tab=about

Nästa vecka var ju ett medlemsmöte inplanerat den 23 april men vi har beslutat att ställa in även detta möte, så länge läget kring Coronapandemin är som det är.

Se det här som ett första trevande försök att sprida lite information om vad som är på gång. I sinom tid kommer jag även att fila på, den nu obefintliga, layouten.

Förslag, funderingar, frågor, hör av dig!

Styrelsen för Vänsterpartiet i Vänersborg

Magnus Lilja
Ordförande

[email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk