artikel

Om Regnbågen och mat på servicehusen

Reservation i ärende 6:
Åtgärder för budget i balans inom äldreomsorg. (Dnr. SOC 2019/25)
Som jag sade i Kommunfullmäktiges sammanträde i juni har jag aldrig varit så bekymrad över det ekonomiska läget som i år, för nu står vi inför att minska personal. Jag har naturligtvis full förståelse för att vi måste spara när årprognosen för 2019 beräknas visa underskott med totalt 52,1 MKR.
Detta ärende handlar om att:
Avveckla lunchserveringarna på Pionen och Ringhem.
Avveckla Regnbågen.
Jag stred verkligen för att servicehusen skulle vara kvar. Den striden vann jag inte. Då utlovades det att en del av gemenskapen skulle bevaras genom att matsalen skulle finnas kvar. Där skulle det serveras mat varje dag.
En bekant var med på förvaltningens information på Ringhem angående nedläggning. Informationen som gavs gällande matsalarnas öppethållande lät väldigt bra och många var nöjda över att dessa skulle finnas kvar.
På Pionen var stämningen på mötet inte lika positiv. De boende kände sig svikna.
Hur känner de sig nu? Dubbelt svikna? Räcker det?
Regnbågen.
Första gången jag kom i kontakt med Regnbågen var för många år sedan. Då gjorde jag en politikerpraktik där.
Under en dag gick jag bredvid personalen. Alla berättelser berörde mig på djupet. Jag minns att jag berättade på Socialnämnden bland annat om att när en person saknade doften av hembakt. Vad gör personalen; jo de bakar en pepparkaka. De visste att hen inte kunde äta, men doften kunde hen känna.
Lugnet och ron var starkt närvarande. Jag var var djupt imponerad.
Andra gången jag kom i kontakt med verksamheten var när mamma tillbringade sin sista tid där. Hon fick ett mycket värdigt slut.
Jag förstår förstås att situationen blir ohållbar när Trollhättans kommun drar sig ur och i och med detta försvinner 3,5 MKR av finansieringen.
Vad händer nu? I handlingarna står att läsa behov av palliativ vård och omsorg erbjuds det i det egna hemmet i första hand och om behov finns av dygnetruntvård vid livets slut , finns våra övriga korttidsplatser samt särskilda boendeplatser att tillgå.
Detta skulle kunna tolkas som att de personer som söker kan får palliativ vård, men nota bene, det står dygnetruntvård. Detta har inte Regnbågen varit till för. De har tagit emot människor som av olika anledningar inte velat dö hemma/ensamma. Man får inte en korttidsplats eller en plats på särskilt boende av enbart den anledningen.
Hemtjänsten jobbar redan nu förstås med palliativ vård och jag tror att de gör det bra. Men jag tänker på en ensamstående människa som ligger där i sin ensamhet tills nästa hemtjänstpersonal kommer. OM du har ångest/dödsångest kan fem minuter vara en hel evighet.
Jag läser vidare: Ett viktigt arbete är att ta tillvara på den unika kompetens som alla medarbetare på Regnbågen utvecklat genom åren och genom dem stärka kompetens kring palliativ vård inom övriga verksamheter.
Ja, där personal från Regnbågen börjar arbeta kommer detta att ske, men det gäller naturligtvis bara på ett fåtal platser. Jag har svårt att se att det skulle komma många till del inom övriga verksamheter.
Slutligen: Jag började med att berätta vad jag sade i KF om min oro för att skära ner på personalen.
Jag vill citera en mening i ärende 5, Begäran om tilläggsanslag för innevarande års budget under rubriken åtgärder: Förberedelsearbete pågår gällande åtgärder för att anpassa verksamheten under 2019-2020 till ram genom bland annat personaltäthetsminskning samt avveckling av verksamhet.
Min oro blev besannad.

Marianne Ramm
Vänsterpartiet
20190926

Dela den här sidan:

Kopiera länk