Budget 2019

Hur ska detta sluta?

Kommunstyrelsens extra sammanträde gällde endast en enda punkt: Fatta beslut om vilket budgetförslag kommunfullmäktige ska få på sitt bord den 21 november.

Med sju röster från femton ledamöter blev det ett förslag från kommunledningens tre partier S, C och MP som blev kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Det andra förslaget som kom från M, L och KD samlade fyra röster. Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter avstod från att delta i slutomröstningen efter dess att deras respektive förslag hade fallit.

Det vinnande förslaget utmärker sig på följande sätt: I grunden samma anslag till alla nämnder som nu, 2018. Fast, för att vara helt korrekt, lite mindre 2019 än 2018. Därmed sätter förslaget streck över alla äskanden som nämnderna har anmält.

Förslaget från M, L och KD karakteriseras av två viktiga markeringar; Främst, nej till alla tankar att förstärka intäkterna genom en höjning av den kommunala skattesatsen. Och sedan: ett öppet erkännande ” … inser vi att det kan bli svårt att uppnå en budget i balans 2019 …”.

SD lämnade ett genomarbetat och omfångsrikt underlag. Huvudpunkten är att SD föreslår en skattehöjning med 60 öre. Ändå räcker inte pengarna till allt, således stryker man 30 miljoner i socialnämndens budgetäskande på områden där lagens föreskrifter inte passar SD.

Vänsterpartiet hade länge hoppats på samtal kring ett samlande förslag präglat av ”både och”, ja till fortsatt jakt på möjliga utgiftsbegränsningar, men också ja till att intäktssidan måste förstärkas. I utskicket fanns ett ”utkast” som uttryckte vår vilja att hitta en väg ut, men vi lade idag ett färdigt förslag på bordet. Vi föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämndernas äskande om tillägg för 2019 och att finansieringen sker genom en förändring av kommunalskatten.

Kommunstyrelsen träffades 08:30. Tre kvart senare, efter ekonomistabens presentation av budgetberedningens arbete och Marie Dahlins budgetförslag, ägnades 10 minuter åt de tre andra förslagen. Gunnar Lidell, M, Anders Strand, SD, och Lutz Rininsland, V, framförde sina avsikter med det egna yrkandet. Sedan en halvtimme för fika och gruppöverläggningar, där – såvitt man kunde se – inga kontakter togs mellan några av dessa fyra grupper. Och så till omröstningen med resultatet att en majoritet i kommunstyrelsen är emot det förslag som nu går till kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk