Vänersborg

Två frågor – inga svar

Valdagen 9 september – det var ju länge sedan! Så vilka partier tar på sig ansvaret att leda Vänersborgs kommun under de kommande fyra åren?

Budgetbeslut inför 2019 – det skulle vara klart inom kort! Hur löstes obalansen mellan ökade resursbehov och minskade resurser?

Första fullmäktige var i onsdags. Kunde man avläsa några signaler?

Nej, inte när det gäller frågor om tillträdande kommunledning och opposition. ”Vem med vem” gav inga klara besked. Att Gunnar Lidell fortfarande lyckas med att hålla ihop M, L och KD överraskar inte. Marie Dahlin hade anmält förhinder, likaså Bo Carlsson, C, men gruppledarna för S, C och MP anmälde valtekniskt samverkan. Medborgarpartiet annonserade också öppet valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Viss gruppering alltså, med 15, 20 och 11 mandat för dessa tre, med Vänsterpartiets 5 utanför. En majoritet i fullmäktige är 26 eller fler. Idag finns ingen som helst antydan om hur någon kan lyckas med att nå dit.

Budget för 2019? Igår på sena eftermiddagen blev underlaget inför kommunstyrelsens extra sammanträde 31 oktober offentligt. Ett ärende –  MRP 2019. Där finns Marie Dahlins förslag. Vid budgetberedningens sista möte 5 oktober var hon noga med att betona att det var hennes eget förslag, inte partiernas förslag.  I korthet: inte mer 2019 än det som fanns 2018, tvärtom, lite mindre.

Hur socialförvaltningens behov, hur skolans anmälde behov av förstärkning skall bemötas förblir en gåta. Från Dan Nyberg, S, ordförande i socialnämnden, och Mats Andersson, C, ordförande i barn- och utbildningsnämnden har vi hört att tillkommande resurser behövs.

Blir kommunstyrelsen inte klar med att formulera ett beslutsförslag för kommunfullmäktige, som har ju sista ordet, så kanske det behövs ytterligare ett möte. Det kan också bli så att fullmäktige i november endast fattar ett beslut hur finansieringen skall lösas, om kommunal-skattesatsen skall ändras. Och att själva budgetbeslutet skjuts till sista möjliga tidpunkt, fullmäktiges sammanträde 19 december.

Dela den här sidan:

Kopiera länk