Kommunfullmäktige

Nya fullmäktiges första möte

Onsdag 24 oktober har nya kommunfullmäktige sitt första sammanträde. Det kommer inte att bli någon rivstart. Det finns inga tunga ärenden på föredragningslistan.

Allt börjar med ålderspresidentens inledning. Det är visserligen 36 ledamöter som återkommer även denna nya mandatperiod. Så tillkommer ytterligare tre ”nya” ledamöter som någon period tidigare har funnits med, dock inte under mandatperioden 2014-2018. Med andra ord, endast 12 är ”helt nya”.

Bland ersättarna  har 13 varit ledamot eller ersättare även senaste perioden, ytterligare en tillkommer efter ett längre uppehåll, även här är endast 12 ”helt nya”.

I Trollhättan är det en annan bild än i Vänersborg. Här hemma är antalet män bland ledamöter och ersättare mycket stor. Den som räknar, kommer fram till siffrorna 32:19 bland ledamöter och 17:12 bland ersättare.

En förändring syns direkt: När ledamöterna söker efter sina platser i Festsalen i Folkets Hus så gäller inte längre den givna placeringsordningen. Inför varje ny mandatperiod räknade och kontrollerade en hel stab av medarbetare vilka som hade funnits längst i fullmäktige. Det gällde inte bara hela mandatperioder, det gällde antal år, antal månader och antal dagar. Från och med nu sitter alla partivis. Den ordningen gäller i oktober och troligen även i november. Det var i övrigt lotten som avgjorde vilka partier som sitter ”framme” och vilka som blivit ”backbenchers”. Från december kan det bli ändring igen, då blir sittordningen förmodligen för partigrupper, vill säga, partierna som samarbetar tar plats intill varandra.

Punkterna 2 och 3 skjuts till november – det finns inga färdiga förslag på vilka som ska ta plats vid podiet ”på riktigt”. Däremot skall fullmäktige bekräfta partiernas nomineringar till valberedningen, punkt 4. Så småningom skall ju valberedningen arbeta fram förslag på vilka partier och vilka förtroendevalda som skall ta plats i nämnder och styrelser. Senast 19 december skall detta vara klart.

Punkt 5 avser placeringsordningen och punkt 6 att på nytt klubba förslaget till sammanträdesdagar.

Revisorerna har yttrat sig om delårsrapporten per augusti 2018. Innehållet i delårsrapporten hade gamla fullmäktiges ledamöter en hel del synpunkter på vid sitt sista sammanträde 10 oktober. Det återstår att se om någon önskar begära ordet för att kommentera revisorernas utlåtande.

På punkt 8 anmäls de kommunala bolagens årsredovisningar för 2017 för fullmäktige. Dessa handlingar är ju tämligen ”gamla” och det känns inte  helt tillfredsställande hur kopplingen fungerar till fullmäktiges förtroendevalda.

Därför riktas säkert extra uppmärksamhet till punkt 9, när Vänsterpartiet har tillfälle att presentera en motion som just gäller de kommunala bolagens möjlighet att informera om sin verksamhet.

Tillkommer inga andra frågor, så kan årets första förmodligen korta sammanträde avslutas med fika och mingel i caféet en trappa ner från Folkets Hus festsal.

Dela den här sidan:

Kopiera länk