MRP 2019

Ovanligt men fullt begripligt

Kommunens budgetberedning är strax framme vid målsnöret. Fredag 5 oktober vet vi att ett förslag görs klart för att MBL-information och MBL-förhandling kan ske.

Budgetberedningens underlag är arbetsmaterial och blir offentligt först när det är på väg till kommunstyrelsen. Men beredningen har att förlita sig på information som sammanställs från handlingar som är offentliga. Det gäller alltså att se efter vad som kan spela roll för beslutet som kommunfullmäktige borde fatta i november, senast i december.

Därför är det av särskilt intresse att se på handlingar inför nästa kommunstyrelse, onsdag 3 oktober. Där är det tre beslutsförslag som tillsammans är av ganska stor betydelse.

Socialnämnden gör ett underskott 2018. Redan i juni begärde nämnden ett tilläggsanslag om 26,6 mkr. I enlighet med regelverket måste en nämnd anmäla befarade större underskott och kan begära ett tillägg. Det bör noteras att prognosen växte sedan dess och är nu 38,7 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden gör ett överskott på anslaget där intäkter från försäljning av kommunal mark registreras. Det såldes fler markområden under 2018 än man hade trott sig kunna sälja när budgeten gjordes i juni 2017. Nu ville nämnden få klartecken att få använda överskottet om 5 mkr för att hantera gatuunderhållet. Det finns ju gott om potthål på allehanda gator och vägar i kommunen.

Det tredje ärendet är delårsbokslutet per augusti månad, alltså hur det ser ut när två tredjedelar av år 2018 har gått. Av handlingarna framgår att resultatet för augusti 2018 uppgick till 38 mkr, vilket motsvarar 2,4% av periodens skatter och generella statsbidrag.

Nu binder man ihop dessa tre ärenden och det är upp till kommunstyrelsens ledamöter om man vill bifalla tanken.

Den är så här: Ja, socialnämnden ska få ett tillägg om 27 mkr kronor, i enlighet med underskottet som anmäldes i juni. Nej, samhällsbyggnadsnämndens överskott får inte användas för att fylla potthålen, överskottet 5 mkr från fastighetsförsäljning förs till kommunstyrelsen.

Det förväntade resultatet för hela kommunen reduceras, man tar 22 mkr från årets förväntade resultat och plussar med 5 mkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för att finansiera tillägget till socialnämnden med 27 mkr.

Det i sin tur betyder för budgetberedningen att när den letar efter svaret på frågan ”hur har vi det vid slutet av 2018? hur ser det ut vid starten för 2019?” så blir beskedet: Tomt i kassan, nästan tomt i vart fall.

1+1+1=3 ? Nej, tre ärenden och det blir nästan noll.

Dela den här sidan:

Kopiera länk