Kultur- och fritidsnämnden

Minst av tre – lika stora bekymmer

Jämfört med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ter sig kultur- och fritidsnämnden som den verkliga minstingen.

Men det hindrar inte kultur- och fritidsförvaltningen från ett försök att tala klarspråk och att göra anspråk på att bli hörd. Först av den egna nämnden, sedan av budgetberedningen och till slut av de folkvalda partiföreträdarna i kommunfullmäktige.

Det är ju de nyvalda ledamöterna, som vid sin andra eller tredje sammankomst i  fullmäktige, måste avgöra vilka resurser som ska ställas till förfogande. Alla vallöften är i färsk minne! Åtskilliga broschyrer har sparats för att kunna jämföra ”vad var det du lovade?” med ”vad är det du gör?”.

På måndag eftermiddag sammanträder kultur- och fritidsnämnden. Då är det visserligen fortfarande representanter som valdes 2014 som ska ställa sig bakom förvaltningens förslag, förkasta det eller hitta någon kompromiss. Omöjligt att gissa utgången, det är ofta som nämndens beslut överraskar.

Här är förvaltningens underlag och beslutsförslag.

Kopiera länk