Vänersborg

Vid sidan om valrörelsen …

Inte säga något dumt, inte göra bort sig, inte provocera om risken finns att det kommer en rekyl. Tiden efter semesterperioden och veckorna fram till valdagen gäller det att vara på sin vakt. Det är tradition att undvika kontroversiella ärenden på kallelser till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Låt oss se om så också är fallet 2018.

Innan valdagen 9 september finns ett fåtal sammanträden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är först, nu på måndag. Deras beslutsförslag vandrar först till kommunstyrelsen 22 augusti och därefter till kommunfullmäktige 5 september. Vilka frågor som ska komma upp, vet vi inte. Det här är en stridsfråga som kunde ha varit löst för länge sedan. Vänsterpartiet begärde 2016 att återställa den tidigare ordningen att kallelsen till arbetsutskottet skulle vara offentligt. Då skulle alla nio partier veta vad som är ”på väg upp”. Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande, hade senast i december lovat att ”under våren” skulle ett sådant beslut kunna fattas. Våren har gått, sommaren varit långt och vi anar att motionen inte ska behandlas under mandatperioden.

Byggnadsnämnden kallas till 21 augusti. Där finns ett ärende med som plågar kommunledningen sedan minst tio år tillbaka. En del av den lilla skogsdungen vid Kindblomsvägen på Blåsut skall bebyggas. Det är många närboende som framgångsrikt har stridit – hittills. Nu skall nämnden ta ett nytt beslut om bygglov, det förra avslogs efter länsstyrelsens besked att godkänna en överklagan.  Ser man hur ärendet förbereds för detta kommande sammanträde kan nämnden inte räkna med att projektet nu går på räls, tvärtom, man har bäddat för nya invändningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sammanträde på måndagen innan valdagen, 3 september. Viss nyfikenhet är på plats hur nämndens arbete utvecklas framöver. Å ena sidan har ”politiken” bestämt att det även framöver skall finnas två nämnder, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, å andra sidan har kommundirektören Pascal Tshibanda slagit ihop båda nämnders förvaltningar till en gemensam förvaltning. Här finns ett intresse från Vänsterpartiet som har hög prioritet: Har Vänersborgs miljöprogram 2030, som beslutades 2016, nu kommit igång ordentligt och formulerat rejäla handlingsplaner? Görs också det som utlovas, sker utvärderingar, visar dessa på resultat?

Socialnämnden kallas i september till två sammanträden, men något stämmer inte riktigt med planeringen. Budgetberedningen har nämligen begärt in klara besked från tre nämnder till den 17 september, två dagar senare sammanträder beredningen efter en lång paus. Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden gjorde anspråk på tillskott för 2019 som tillsammans låg cirka 70 miljoner över det som finns i kommunens kassa. Läxan för dessa tre nämnder är att banta sina förväntningar och återkomma med ett besked efter sommaren. Barn- och utbildning och även kultur- och fritid svarar på sina möten den 17 september. Socialnämnden kallas till den 6 och den 20 september, det första mötet är för tidigt, det andra för sent. Hur det löses får presidiet ge svar på.

Om nämnderna lever upp till budgetberedningens anvisningar återstår att se. Om inte så måste efter valdagen den stora frågan ställas: Hur kan Vänersborgs kommun förstärka sina intäkter?

Och det i själva verket är ju en fråga som egentligen har sin givna plats i valrörelsen. Men inte så i Vänersborg, där mycket under de sista två mandatperioderna har gått ut på att undvika svåra frågor, att dra avgörande beslut i långbänken. Till nackdel för oss alla.

Kopiera länk