Budget 2019

Tuffa tider kräver oväntade beslut

Nästa vecka tisdag får kommunstyrelsen ett extraärende. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, föreslår att kommunens budgetbeslut skjuts från juni 2018 fram till november 2018.

Efter valet 8 september sammanträder ”gamla” fullmäktige en sista gång 10 oktober. Därefter tar det nyvalda fullmäktige plats på scenen. Nämnderna och kommunstyrelsen är kvar med det gamla manskapet till årets slut. Även om det känns som en alldeles för stor uppgift för en nyvald församling att omgående behöva ta itu med Mål- och resursplanen för 2019-2021, så borde det inte vålla några problem. Vid en titt på partiernas vallistor syns att tre av fyra ”nya” ledamöter borde ha erfarenhet från åtminstone en eller flera mandatperioder.

Klara besked alltså från dagens möte i budgetberedningen: Kommunstyrelsens ordförande föreslår att budgetbeslutet flyttas från 20 juni till 21 november 2018.

I budgetberedningen var det representanten från SD som beklagade detta. Han ville se ett beslut enligt plan redan i juni. SD misstänker att ”de styrande” inte velat framträda inför väljarna och bekänna färg, alltså att antingen förorda en höjning av kommunalskatten eller också att förorda och besluta om en nedskärning i verksamheten. Ett överraskande besked från ett parti som hittills nästan undantagslöst har anmält ”deltar ej” varje gång förberedande ställningstaganden behövde tas…

Var och en får tala för sig själv. Vänsterpartiet har under mandatperioden två gånger gjort gemensam sak med den borgerliga gruppen och en gång, nu senast, kommit överens med partierna som utgör kommunledningen. Tre gånger blev det beslut i enlighet med våra förslag, tre gånger förstärktes utrymmet för barn- och utbildningsförvaltningen och för socialförvaltningen att hantera verksamheten.

Och den linjen håller vi fast vid. Det är ingen hemlighet att vi bedömer nämndernas behov av förstärkning inför 2019 som motiverade. Vi vet att förslag på en inkomstförstärkning är ett mycket realistiskt förslag, om det går att undvika så måste det undersökas noggrant i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens ordförande kommer säkert att framträda i media och berätta om hur hon kommit fram till sitt förslag att skjuta på budgetbehandlingen fem månader. Hennes besvikelse över att ”de egna” i nämndernas presidier inte lyckades med hemläxan, att ge besked att det går att hålla sig till ramanvisningarna, att begränsa verksamheten, att ta bort eller att prioritera hårdare, att sänka nivån, att hitta på nya sätt att effektivisera …. Kärt barn har många namn!

Vi får se om det kommer att gå bättre, om det blir ett annat utfall om fem månader. En sak som vi från Vänsterpartiet även vid dagens möte hävdade med emfas: Ta bort förslaget om den sociala inkluderingspotten, den upplevdes som provocerande. Låt nästa mandatperiod börja med ett arbete som leder fram till ett helt program för den sociala inkluderingen, den är ju kommunens kanske viktigaste uppgift. Sök samförstånd, sök lösningar. Förankra förslagen innan de lanseras. Gör ett bättre arbete för hela kommunen. Det är möjligt, det finns förutsättningar.

Låt oss inte spilla tid fram till november, ja i första hand fram till den 9 september, med att hitta på enskilda lustigheter i partiernas valpropaganda. Låt vår uppmärksamhet gälla de stora frågorna. Låt bli att utfärda löften hit och dit, låt oss prata om vad vi verkligen vill.

Moderaterna har i budgetberedningen sagt att på juni-mötet skulle fullmäktige kunna debattera och besluta om våra mål med vår kommun. November-beslutet skulle sedan anknyta och lägga fast finansieringen. Inget dumt förslag. Vi störs inte ett ögonblick av att förslaget kommer från Moderaterna.

Det var ett bra möte idag. Vi var öppna mot varandra. Låt det bli en början. Nu ”tar vi om det hela”, det måste kunna sluta bättre än det första försöket.

Dela den här sidan:

Kopiera länk