Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen idag, kort rapport

En kort sammanfattning. Två ärenden och en reflektion.

Endast två ärenden gick till omröstning, allt annat slutade med bifall till liggande förslag.

Det första ärendet: Motion om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket. En motion från två ledamöter från Moderaterna började samla damm, eller hur man ska formulera sig, när kommunledningen låter motionen ligga från oktober 2016 till nu. Motionens yrkande var ”att vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så den smälter in i kulturaxelns arkitektur.”

För att tala klartext: Det handlar om sessionssalen vid kommunhuset. Salen stängdes för ett år sedan. Den ska rivas. Såväl kommunfullmäktige som framförallt regionfullmäktige är angelägna om att det finns en ny lokal med modern teknik och plats för ”alla”. Ska det ”bara” bli en ny sessionssal? Eller ska det bli en samlingslokal som lämpar sig för annat än bara möten i stor skala? Ska en sådan byggas på samma ställe där den gamla salen rivs? Eller i kvarteret Läroverket, alltså på platsen mellan Huvudnässkolans aula och museet? Med andra ord, fyra alternativ.

Idag sades följande i klartext: Det finns ett beslut om rivning. Rivningen måste vänta, sista ordet i ett överklagande har inte kommit. DET FINNS INGET BESLUT OM EN NY LOKAL. Det finns en arbetsgrupp i kommunen, det finns goda kontakter med regionen. Av fyra alternativ kommer sannolikt ett att beslutas, kanske även genomföras. När det beslutas, när det kan bli klart, var det ingen som yttrade sig om.

Då borde det vara möjligt att hinna med att utreda frågan som ställs i motionen. Vänsterpartiet biföll motionen. Men det blev avslag, med 8 röster mot 7. Motionens yrkande kommer inte att beaktas, säger kommunstyrelsen. Peter Göthblad, L, röstade mot Gunnar Lidells yrkande och avgjorde omröstningen i styrelsen. I slutet på februari avgör kommunfullmäktige, det lär bli en större debatt.

Det andra ärendet: Yttrande över detaljplan Holmängen 1:1, väster om Östra vägen. Det handlar om den nya skolan som är tänkt att byggas i anslutning till Regionarkivet, mellan Östra vägen och järnvägen.

Gunnar Lidell, M, hade ett yrkande som var något längre, men som sade ett tydligt Nej till planen. Inte här, fel plats, är budskapet. Genom frånvaron av KD och en av SD:s två ledamöter var det plötsligt fyra Moderater som röstade. En femte röst kom från den närvarande ledamoten från SD som gjorde sällskap med M. Tio ledamöter i kommunstyrelsen gav beskedet att det var i sin ordning att fortsätta med detaljplanen.

Reflektionen: Det blev ju många samtal i lördags vid ”kommunens födelsedag”. Vi tillfrågades bl a om den politiska debatten i kommunen. Det väckte viss uppmärksamhet när vi sade att den knappt förekommer i kommunstyrelsen. Så var det också idag. Start 08:30, föredragningar, fika 09:30, föredragningar, klart 10:15, gruppvisa överläggningar, vilket betyder att S, C och MP sitter kvar, M, KD och L flyttar till en annan lokal, V till sin och SD till den fjärde. Återsamling strax innan elva. Beslutsomgång med någon enstaka omröstning, resten ”på räls”. Det är många frågor som hänger i luften, oklarheter, anmärkningar här och där, men om det inte finns något riktigt ”tungt” i ärendet då är det knappt någon som begär ordet. Tio minuter senare avslutas mötet.

Politiska diskussioner? Ja, i fullmäktige. Även i nämnderna lär ledamöterna visa mer av sitt engagemang, men inte i kommunstyrelsen. Det fortsätter nog, men kanske valresultatet kommer att göra skillnad.

Dela den här sidan:

Kopiera länk