Ensamkommande barn och unga

Det som behövs är amnesti och permanenta uppehållstillstånd

– Det är bra att regeringen äntligen börjar lyssna till den stora rörelse som varje dag engagerar sig i att välkomna och stötta de ensamkommande som just nu far så illa. Det visar att folkligt engagemang kan pressa upp den dörr regeringen stängde för två år sedan när de tillkännagav omfattande åtstramningar i och med den tillfälliga lagen. Idag öppnas dörren lite på glänt för de ensamkommande som kom före den tillfälliga lagen och har väntat länge, säger Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Höj Larsen säger detta med anledning till att Regeringen idag meddelade att de nått en överenskommelse kring ensamkommande flyktingbarn. Överenskommelsen innebär bland annat att den befintliga gymnasielagen vidgas och att tillfälliga lagen föreslås gälla fram till 2019 utan den utvärdering som tidigare utlovats.

– Vänsterpartiet hade hellre sett amnesti och permanenta uppehållstillstånd. Det är fortfarande den bästa och mest heltäckande lösningen för att garantera de unga skydd och en framtid i trygghet. Lösningen som regeringen föreslår bygger på att vidga gymnasielagen – som är erkänt snårig. När den kom till hade många stora förhoppningar som sedan inte infriades eftersom väldigt få fick möjlighet att stanna på det sättet. Samma sak riskerar att ske nu. Men Vänsterpartiet diskuterar gärna alla förslag som kan leda till att flera ensamkommande kan få stanna, säger Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Samtidigt är vi djupt oroade över vad som ska hända med de unga som nu väntar på utvisning i förvar, de som är i behandling på BUP eller på annat sätt lider väldigt svårt under tiden man väntar på att lagen ska träda i kraft till sommar. Här behöver regeringen redovisa akuta svar, fortsätter Christina Höj Larsen.

På regeringens presskonferens idag framgick även att regeringen nu inte avser använda utvärderingen av den tillfälliga lagen efter två år som kontrollstation utan vill låta den gälla fram till 2019.

– Problemen som regeringen försöker lösa med sina förslag är delvis skapade av den tillfälliga lagen de själva drivit igenom. Att i det läget välja att förlänga den utan utlovad utvärdering är obegripligt, avslutar Christina Höj Larsen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk