Byggnadsnämnden

Skulle byggnadsnämnden kunna göra fel?

Så har det hänt igen: Kindblomsvägen är åter ett ärende.

Vänsterpartiet har engagerat sig i frågan om det lilla grönområdet på Blåsut alltsedan det kom upp första gången 2008. Något år senare brände det till ordentligt – Vänsterpartiet dokumenterade på sin hemsida svallvågorna i debatten (sök ”Kindblomsvägen” på fliken ”Kategorier”).

När vi slutligen förlorade i kommunfullmäktige för två år sedan, varnade vi kommunledningen från talarstolen: Ni måste räkna med att ett överklagande kommer att bli bifallen.

Så blev det också. På tisdag tar byggnadsnämnden upp ärendet igen. Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut att bevilja bygglov. Nu måste nämnden ta ställning om detta beslut av länsstyrelsen i sin tur skall överklagas. Läser man texten i länsstyrelsens besked så borde svaret vara givet: Nej, låt bli.

Länsstyrelsen avslutar: ”Mot bakgrund av att Länsstyrelsen bedömer att avvikelsen vad gäller avståendet mellan byggnader inte kan anses utgöra en liten avvikelse saknas anledning att bedöma övriga invändningar från klagandena. Beslutet ska således upphävas och ansökan om bygglov avslås.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk