Fyrstads flygplats

Som man frågar får man svar

Allting tar tid, kommunala beslutsprocesser tar mycket tid. Länge händer inget. Om inte något annat kommer upp som blir en påminnelse. Då sker ett ryck. Det borde göras en utredning. Men om man ställer den rätta frågan, så får man kanske det rätta svaret – och behöver inte göra någon utredning.

I mars 2015 lämnades en motion från några av Vänsterpartiets förtroendevalda: ”Motion om en flygplatsutredning till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun”.

I september anhöll Vänersborg om yttranden från Trollhättan, Uddevalla och Lysekil samt Fyrstads flygplats. Uddevalla och Fyrstads flygplats svarade i november. Samma månad skickades en fråga till F7 i Såtenäs. ”Undertecknad vill få en uppdatering i frågan då det inte finns någon anledning att utreda saker om inget intresse föreligger från den viktigaste parten i ärendet, F7 Såtenäs.

Därefter var det stiltje. På alla fronter.

I augusti 2016 kom ett ärende kring Fyrstads flygplats – ett yttrande föranlett av ett EU-beslut om gränserna för statligt stöd till näringslivet, i detta fall kommunernas årliga bidrag till flygplatsbolaget. Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen biträdde förslaget men bad om att få göra en anteckning till protokollet.

Då väcktes förvaltningen till liv och en kopia av den tidigare frågan sändes på nytt till F7. Nu kom svaret omedelbart. En hänvisning till Försvarsmaktens Högkvarter med förklaringen ”Lokalt gör vi det som vi får order & uppdrag på” och den avslutande meningen: ”Lokalt kommer vi dock med nu kända förutsättningar att avråda.

Själva motionen kommer väl att behandlas i början av 2017, två år efter att den lämnades till kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk