Budget 2017

Steg för steg – hur landar vi?

Det var en tankeväckande tillställning, inte bara att kommunfullmäktige slutade först 11 timmar efter att uppropet förrättades. Nej, debatten som föregick budgetomröstningen behöver vi fundera över. Och även resultatet som nu öppnar för ett annat sätt att tackla hösten och förbereda verksamhetsåret 2017.

Uppropet, en liten notis är på sin plats. Fullmäktiges ledamöter har fått sina ID-kort för sessionssalen, men än litar man inte riktigt på tekniken. Vi sitter ju fortfarande inte partivis och då är kontrollen över frånvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare något vanskligt. Sverigedemokraterna har nu hamnat i en besvärlig sits – listan över ersättare är nu tom och varje gång en ledamot är frånvarande så blir en plats ledig. Men det spelar inte någon avgörande roll då man allt som oftast väljer att avstå från att delta i omröstningar. Det gjorde man även i budgetomröstningen.

Varför fundera över debatten? Å ena sidan var ledamöterna från M, L och KD mycket tydliga i sina anföranden, man visade respekt för nämndernas behov av resursförstärkning och betonade nödvändigheten att prioritera välfärdssatsningar. Skillnaden till Vänsterpartiets argumentation syntes endast när vi också passade på att påpeka att denna prioritering har varit återkommande hos oss genom ett antal år. Men visst gläds vi åt framgången, vi välkomnar att vi nu är så många att det ledde till ett majoritetsbeslut.

Det andra var mer överraskande. Fast kommunledningen med S, C och MP tidigt borde ha insett att man riskerade att förlora budgetomröstningen, så vek man inte en tum från sin linje. Alla hade föreberett sina anföranden och i manuskript efter manuskript fanns budskapet: Håll igen, ge inte efter, begränsa nämndernas anspråk, föreslå att avvakta, kom med en antydan om att det kanske ändå ordnar sig, och upprepa gång på gång att det gäller att spara, att samla pengar på hög för att begränsa behovet att låna för nödvändiga investeringar.

Hur ser kommunledningen nu på det som hände? Hur ofta vill man riskera att förlora viktiga omröstningar? Hur hanterar man viktiga framtida beslut när man måste förhålla sig till riktlinjer som kommer från oppositionen? Ändrar man sig eller ignorerar man det som har hänt?

Ekonomistaben har i direkt anslutning till fullmäktiges beslut publicerat en sammanfattning. Brödtexten är kort och koncis: ”Kommunfullmäktige fattade den 22 juni beslut om Mål- och resursplan för 2017-2019 och investeringsbudget för 2017-2021. Vision och inriktningsmål ligger fast som tidigare och beslutet innebär ingen förändring i skattesatsen. Beslutet innebär stora tillskott till nämnderna och en hög investeringsnivå under fem år.”

Dela den här sidan:

Kopiera länk