fiberstrategi

Fiber har blivit ett samtalsämne

Det går inte en dag utan att det diarieförs nya skrivelser från kommuninvånare som sätter frågetecken bakom kommunens fiberstrategi och samarbetsavtal med Telia. Kommunen arrangerar ett antal informationsträffar och kommunstyrelsens ordförande engagerar sig personligen. Telia å sin sida instämmer inte med kommunens uttalande att det avtalades om ensamrätt för Telia att gräva för fiber till hushållen i tätorterna.

Nu börjar även enstaka politiker vakna. Ola Wesley, SD, är en som vill visa att ärendet berör. Han ställer en interpellationsfråga som kommer att besvaras 24 februari. Det som förvånar är att han, hans parti och alla andra partier slumrade lugnt när besluten togs i april och i juni 2015. Vänsterpartiet yrkade, vann och förlorade, och reserverade sig när alla andra utan något som helst debattinlägg godkände fiberstrategin och allt som därmed hänger ihop.

Här ett citat ur Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2015-06-01:

Att skynda fram med luddiga underlag som leder till misstanken att beslutet egentligen innebär mer än vad beslutstexten säger,  att känna olust att behöva gå till en offentlig debatt i kommunfullmäktige för att efter ett godkännande snarast återvända till kommunens minsta politiska enhet i arbetsutskottets slutna rum är inte så som jag skulle vilja ha det.

För att komplettera bilden, här ett citat ur reservationen i kommunfullmäktige 2015-06-17:

Beslutet fattades på kvällen kring 22:00 på fullmäktigemötet [2015-06-17], då återstod fortfarande hela två timmar av ”sista dagen” för alla som ville lämna en ansökan att som fiberaktör ha samarbete med kommunen. Ansökan skulle då beakta den nyss beslutade Fiberstrategin ”vari kommunen vill att fiberaktörer anger samarbetsformer, fiberutbyggnadsformer, förläggningsmetoder samt vad som önskas av kommunen som partner.”

Och slutligen yrkandet från april 2015 som förvirrade kommunledningen så till den milda grad att ärendet återremitterades i kommunstyrelsen, för att sedan i ilfart och utan någon diskussion föras tillbaka till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, där Vänsterpartiet ensamt protesterade.

Av protokollen framgår också hur ärendet hanterades. Kanske bäst för alla som nu vaknar till att se efter hur man agerade när beslutet togs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk