Brunberg

I duktiga kommuner löper det mesta på räls

 

I Vänersborg är det nio partier som delar 51 platser i fullmäktige. Vänsterpartiet har sex platser, endast. Men vilket väsen partiet för! Aldrig får kommunledningen någon arbetsro, jämt är det någon från Vänsterpartiet som ingriper. Ska bli spännande att se var det landar denna gång.

I korthet: För några år sedan gällde det ett litet skogsområde som angränsar till ett tjugofemtal villors bakgårdar. Någon ville placera fyra parhus på Kindblomsvägen. Det fanns en motion, det kom ett medborgarförslag, det var en stor medborgardialog i kommunhusets sessionssal. Protesterna gjorde att entreprenörer drog sig ur, projektet tycktes avblåst.

Det var många som drog en suck av lättnad, andra varnade, på allvar och med ett skämt: ”Nästa gång försöker kommunen sälja till ett pris som är tillräckligt lågt för att frågan inte behöver gå till fullmäktige.”

Nu händer allt på en gång: Först fanns en artikel i den lokala tidningen TTELA som gällde byggandet i Trollhättan, men på tre rader fanns beskedet om en nyhet som gällde Vänersborg. Några dagar senare kom artikeln i TTELA som berättar vad som är tanken nu, år 2015.

Så här gick det:

Den 18 mars samlades ett fåtal ledande politiker och ett antal tjänstemän från berörda förvaltningar på Quality Hotel för att samtala med några byggentreprenörer som hade fått inbjudan till en BODIALOG.

Den 19 mars publicerade kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, tillsammans med Mickael Brunberg, VD för Brunbergs Bygg, ett gemensamt pressmeddelande.

Kort därefter sammanställde Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning en begäran till nämnden att fatta några beslut som gällde nämndens delegeringsordning. Det fanns också med en tanke om att nämnden skulle begära en förändring av reglerna som gäller bemyndigande vid köp eller försäljning av fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig i mitten av april bakom förvaltningens förslag.

En månad senare, 2015-05-18, skrev Mickael Brunberg till kommunen och anmälde att han ville köpa fastigheten vid Kindblomsvägen. Skrivelsen diariefördes först i fredags, 2015-08-28, samma dag som den andra tidningsartikeln kom och samma dag som Vänsterpartiet anmälde att det saknades handlingar i diariet.

Länsstyrelsens naturvårdshandläggare i Mariestad förlängde den 17 juni en dispens. Tidsfristen hade ju redan hunnit gå ut efter att det tidigare blev stopp i affären. Det behövdes ”grönt ljus” på nytt och det kom med denna skrivelse till mark- och exploateringsingenjören Maria Wagerland. Om länsstyrelsen gjorde det på eget bevåg eller om någon hade efterlyst en ny dispens från Mariestad, kan vi inte veta. I diariet finns ingen handling.

Vad händer nu? Idag klockan 13:00 samlas kommunstyrelsens arbetsutskott. Sista ärendet som kom med på dagordningen är ”Riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet”. Här finns ett beslutsunderlag som möter samhällsbyggnadsnämnden halva vägen – bemyndigandet skall inte gälla upp till en gräns på 4 450 000 kronor, utan stannar vid halva beloppet, alltså 2 225 000 kronor. Tillräckligt högt för att Kindblom kan säljas utan att det behöver bli ett ärende för kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens arbetsutskott finns bland fem ledamöter Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) som båda en gång för länge sedan undertecknade en motion med innehållet att bevara skogsområdet och skydda det från att fyra parhus ska trängas in.

Efter ks-au idag går frågan om ”gränssättning” för köp eller försäljning vidare till kommunfullmäktige – där avgörs ärendet den 21 oktober.

Men det finns två problem, dels man kan ju inte längre lita på någon och dels har uttrycket ”som på räls” kommit på skam. I kommunjuristens underlag står den avslutande meningen: ”Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, strategiska eller av större vikt ska alltid underställas Kommunfullmäktige oavsett belopp.

Kan man påstå att ett förvärv av fastigheten är av större vikt, när den för några år sedan sysselsatte fastighetsutskottet, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i minst fyra omgångar, bortsett från att även byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sysselsatte sig med en sidoaspekt i Kindblom-frågan? Det tycker Vänsterpartiet att man kan…

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk