Interpellation

En ordningsfråga, fru ordförande …

Vi har ägnat ett större antal inlägg åt Kunskapsförbundet Väst. Inget att förvåna sig över, utbildningsfrågor för gymnasieungdomar och för vuxna är viktiga, för den enskilde och lika mycket för samhället. Funkar det bra, ordar man inte mycket. Blir det många inlägg, så tyder det på ett antal olösta och komplexa frågor.

Vid direktionens möte i veckan informerade förbundsdirektören i ärende 6: ”PwC genomför granskning av Kunskapsförbundet Väst avseende styrning och ledning”. Utöver ärendets rubrik fick ledamöterna i förväg också denna förklaring: ”Bakgrunden till granskningen är att revisorerna bl a uppmärksammat brister i upprättade styrdokument, som i vissa delar är otydliga och i vissa fall motstridiga, problematik med underfinansiering av förbundet och svårigheter att ställa om resurser till ett lägre elevantal. Avrapportering beräknas ske under senare delen av hösten 2015.”

Det finns ett förslag från PwC hur arbetet med granskningen skall ske. Där nämns bl a vilka tretton politiker och tjänstemän som revisorerna vill intervjua. Där nämns såklart inte Vänsterpartiets företrädare. Vänsterpartiet har redan riktat strålkastarna på centrala frågor, inte för att vara kritiska för kritikens skull, utan för att identifiera vad som går snett och vad som står i vägen för att Kunskapsförbundet skall lyckas med sitt uppdrag. Vänsterpartiet håller fast vid tanken att Trollhättans och Vänersborgs gemensamma arbete kommer att leda fram till att vi kan garantera värdefull utbildning av hög kvalitet för ungdomar och vuxna. Vi önskar verkligen att revisorerna lyckas bryta sig genom alla dimridåer, vi hoppas avrapporteringen är utgångspunkten för en avgörande vändning.

Hur illa det egentligen är framgår av en interpellation som en ledamot från Vänsterpartiet ställer till Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

Dela den här sidan:

Kopiera länk