Kommunstyrelsen

Göra självmål? Enkelt ….

Höstens första kommunstyrelse igår med några fina inslag och ett mindre bottennapp.
Det fina först – presentationen av planprogram för utbyggnaden av Onsjö. Nya, unga arkitekter visar upp genomtänkta utkast. Vi får se vad som överlever samrådet, vi får hoppas att något snarast omsätts till detaljplaner och till byggande. Det kommunala bostadsbolaget lär enligt uppgifter från insatta personer tala om en kö på tvåhundra sökande för varje ledig lägenhet. Kommunen länkar till planprogrammet och till presentationen som gjordes för kommunstyrelsens ledamöter.
En redovisning av det pågående arbete kring Översiktsplanen och den Fördjupade översiktsplanen för centralorten Vänersborg och Vargön tillhör också till den positiva delen av dagen.
Sedan kom ärendet 25 – ett yttrande till förvaltningsrätten om ett överklagande av enskilda kring beslutet om ett verksamhetsområde för Vatten och avlopp. Vi behöver inte kommentera mera här, men har man intresse för innovativt miljötänkande kring ”Naturhus” så är tipset att läsa handlingar i ärendet. Vänsterpartiets ledamöter balanserade på en skör tråd: Vi tillstyrkta beslutsformulering tillsammans med alla andra – vi blev dock ensamma om att reservera oss samtidigt. Läs gärna reservationen för att förstå. Det är inte lätt alla gånger.

Dela den här sidan:

Kopiera länk