Socialdemokraterna

Lite av varje

Viktiga och mindre viktiga frågor avlöser varandra i den kommunala politiken. Vänsterpartiets ledamöter med uppdrag i utbildningsnämnderna gör bra ifrån sig. I barn- och utbildningsnämnden skriver vi i klartext hur man måste tolka en serie av motsägelsefulla beslut. Kommunalråden och nämndens ordförande letar efter någon som ska sitta kvar med Svarte Petter i handen. Det saknas nu stora belopp och det kommer att saknas ännu mer hösten 2015 och nästa år. Någon måste bli först med att handla. Alla borde redan ha insett att vi inte kommer förbi att tillföra kommunkassan mer pengar. Vänsterpartiets yrkande ger bakgrunden.

I Kunskapsförbundet Väst lyckades Vänsterpartiets företrädare att samla en majoritet i direktionen bakom ett beslut att ännu en gång starta utbildningen på estetiska programmet med inriktningen DANS. Förhoppningen är självfallet att högstadiets elever uppmärksammar detta och vågar satsa på utbildningen under de kommande åren. Förbundets vision förpliktar: ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust”.

Onsdag kväll var det kommunfullmäktige och något mycket märkligt hände. Vänersborg har tidigare beslutat sig för en förändring i budgetprocessen. I mål- och resursplanen finns delen investerings- och exploateringsbudget för det kommande året. Men eftersom varje bokslut redovisar att uppemot hälften av förra årets investeringsbeslut inte genomfördes vid tänkt tidpunkt, skapar en rak överföring av kvarstående medel och objekt ett nytt ”berg” av åtaganden som man aldrig kan lyckas med. Därför förs det fram ett nytt förslag från nämnderna via ekonomistaben, ett förslag som präglas av strykningar i nya budgeten, förändrade tidsramar för en rad investeringar och därmed en mer realistisk beskrivning av hur den politiska viljan kan landa i verkligheten. Självfallet är ambitionen att den reviderade investerings- och exploateringsplanen skall klubbas snarast möjligt under det nya året. Februari skulle ha varit önskvärt men vi hann inte. Kommunstyrelsen förde fram ett beslutsunderlag till fullmäktiges möte 25 mars. Det handlar om en snittsumma av cirka 190 miljoner för varje år framöver. Det fanns bland alla objekt, uppemot hundra i antal, olika uppfattningar på tre punkter, motsvarande något mindre än 10 % av totalsumman.

Vad händer då i kommunfullmäktige? En representant för den styrande minoriteten S, C och MP går till talarstolen, yttrar en mening ”Herr ordförande, jag yrkar på bordläggning” och stiger ner igen till sin plats. Vi fick ingen som helst förklaring, men visst, förfogar man över 22 av 51 mandat så räcker det för en bordläggning. Först spekulerade vi så här: Miljöpartiets käpphäst, skogen på Mariedal Östra, riskerade att falla offer vid en omröstning. I Vänersborg verkar nämligen Sverigedemokraterna inte ha lärt sig hela alfabetet, ja och nej tycks inte komma över deras läppar, det blir nästan undantagslöst ett blekt ”avstår” vid nästan samtliga omröstningar. 51 minus 6 är 45, kommunledningens 22 mandat var i underläget mot 23? Var det denna fråga som föranledde bordläggningen?

Vi spekulerade fel. Här är förklaringen som duger bättre. Vid dagens sammanträde i socialnämnden berättade socialchefen att en lång och seg resa börjar närmar sig slutet. Socialförvaltningen bor trångt, det är nästan skönmålning att skriva så. Förra mandatperiodens moderata kommunledning noterade lokalbehovet men agerade inte. Nu finns två lediga lokaler, hundra meter från kommunhuset ligger Lindgården, en stor kommunägd fastighet, och så finns tomma lokaler intill Vänern, när Skatteverket flyttade verksamheten till Uddevalla. Socialchefen berättar om Skatteverkets jättefina lokaler och lägger till att en bra hyressättning för de tre närmaste åren ger lägre kostnader än vad som gäller dagens kontorslokaler. Vi förstår att allt inte är i lås än, bland annat behövs svar på frågan: Och efter dessa första tre år, vad blir hyran då? Sedan vet vi också att Lindgården kräver en upprustning som kostar en del. Det är den investeringen som striden står kring, det är en av de tre punkter som ledde till en bordläggning av hela paketet kvällen innan i fullmäktige. 

Bordläggning under en månad, under tiden blir det fait accompli. Får man göra så? När det gäller fastigheter i Vänersborg har våra socialdemokrater visat att de kan, precis, de kan göra precis vad som helst. Då spelar det inte någon roll vad kommunens policy stadgar om prioritering av kommunägda lokaler framför inhyrda externa fastigheter. Då spelar det ingen roll att man hanterar budgetbeslut lite som det passar. Då vågar man gå till talarstolen och begära bordläggning, punkt slut. Och då kommer den socialdemokratiska ordföranden med en förklaring tagen ur kommunallagen och arbetsordningen: Ett yrkande om återremiss måste åtföljas av en motivering, ett yrkande om bordläggning inte. Klubbslag!

Vänersborg vet att skaffa sig ett nyhetsvärde. Alltid. Även i ”Uppdrag granskning”. I ett avsnitt samma kväll som fullmäktige. Dagens Nyheter var inte ensam om att skaka frågande på huvudet med tanke på vilket bidrag vårt socialdemokratiska kommunalråd lämnade.

Vänsterpartiet är Vänersborgs tredje största parti. Vänsterpartiet är Vänersborgs oppositionsparti. Vi är aktiva, engagerade och pålästa, våra förslag beaktas och vår röst hörs. Vår motion om trygghetsboende bifölls igår. Vår ordförande, som hade skrivit motionen, tackade och berättade om vad som hade hänt under tiden som motionen fick ligga till sig. Hon nämnde Skövde, beskrev vilken framgång deras projekt hade. Sverigedemokraternas gruppledare tyckte att det var en bra motion och avslutade med ett löfte: Blir det inte av i Vänersborg så flyttar jag till Skövde. Repliken kom direkt: Vilket sätt att ta kål på förslaget, nu blir det inget trygghetsboende i Vänersborg!

Dela den här sidan:

Kopiera länk