Uncategorized

Nu vet vi varthän det lutar

Kommunstyrelsen hade sammanträde på en tisdag, för ovanlighetens skull. Och mötet kom fram till en rad beslut som inte heller kan betecknas som vanliga.

Nu vet vi lite mer – men fortfarande inte allt. Kommunfullmäktige kommer att ha sista ordet onsdag 20 juni.

Vi vet att Projekt Wargön kan utvecklas till något av det bästa som har hänt på länge. Kommunledningen och förvaltningens ledning får en eloge för arbetet som hittills gjorts. Blir det rätt så blir det stort.

Vi vet nu också att ett annat projekt inte blir som alla hade tänkt sig. Det var första gången egentligen som Ursand camping blev ett ärende för ett politiskt beslut. Innan dess hade allt skett med rasande tempo och mot bakgrund av samtal som tolkats olika av de inblandade. Kommunstyrelsen gav igår ett uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram planunderlag. Så långt var det enighet. Men flertalet av kommunstyrelsens ledamöter, nio av femton för att vara exakt, beslutade också att a) planförslaget gäller endast nuvarande campingområdet, alltså området som omfattas av arrendeavtalet och b) pröva om naturreservatet Dalbobergen (som idag endast går fram till Grönvik) kan gälla för hela Ursands område. Ledamöterna från S, V, MP, C och VFP valde alltså att skilja mellan ”Ursand” och ”campingen på Ursand”. Det var sex ledamöter från M, FP och KD som tyckte annorlunda men det hjälpte föga. Radio Väst valde direkt rubriken ”Bert blåst på bostadsrätter”.

Ursand-beslutet ”stannar” i kommunstyrelsen, det är ingen fråga som förs upp till fullmäktige. Två andra frågor förs dock vidare från styrelsen till ett avgörande beslut i kommunfullmäktige.

Det gäller först frågan ”Framtidens skola – grundskolans struktur”. Här visade sig att enigheten från beslutet i barn- och ungdomsnämnden är bestående. Samma nio ledamöter som ovan var eniga mot samma sex ledamöter från kommunens styrande mini-allians. Gunnar Lidells förslag hade följande lydelse;

Förslag till beslut:

– att bygga om Norra skolan och Öxnereds skola till tvåparallelliga skolor för att täcka behovet av elevplatser i tätorten Vänersborg och därefter avveckla grundskoleverksamheten i Blåsuts skola

– att avveckla grundskoleverksamhet under kommunalt huvudmannaskap vid Väne-Ryrs skola och Sundals-Ryrs skola omgående samt Rösebo skola och Mulltorps skola till höstterminen 2013 eller senast 2014 i syfte att slippa minska på resurserna till lärare och läromedel

Förslaget hade stöd av M, FP och KD men förlorade alltså vid omröstningen.  ”Oppositionens” antal ledamöter i kommunfullmäktige är 29 av 51, så om inte något galet sker fram till den 20 juni så gäller barn- och ungdomsnämndens beslut.

Det var inte exakt samma bild i nästa ärende med stor betydelse: Budget för 2013. Efter en del klargörande samtal segrade ”oppositionens” förslag med röstsiffrorna 8 mot 6, här saknades rösten från Miljöpartiet som vidhöll sitt eget förslag och avstod från att rösta i slutskedet. Detta motsvaras av 25 ledamöter från S, V, C och VFP och 20 ledamöter från M, FP och KD. Miljöpartiet med 4 ledamöter kan avgöra frågan om Miljöpartiet röstar med ”oppositionen”. Röstar Miljöpartiet med ”mini-alliansen” så har fullmäktiges två ledamöter från Sverigedemokraterna avgörandet i sina händer. [Exakta lydelse av de tre olika förslagen framgår av protokollet som förväntas vara klart på fredag.]

Tanken hade varit att kommunfullmäktige skulle ta sin början redan klockan 08:30, men nu har bilden klarnat och det behöver inte bli så utdraget som man trodde från början. En mera normal starttid sparar pengar, alltid något att glädja sig över – även för kommunledningen som nu har mycket att fundera över.

Förresten – du glömmer väl inte?

Dela den här sidan:

Kopiera länk