Uncategorized

Kommunstyrelsen på onsdag 2 maj

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdag 2 maj 2012 – här finns länkar till föredragningslistan och handlingar. Länken protokollförslag redovisar beslutsförslag från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ett sammanträde med trettio ärenden på listan. Vilka är de viktiga, tunga ärendena, vid vilka ärenden kan man förvänta sig delade uppfattningar bland ledamöterna?
Då får man lov att börja med ärende 7: Beslut om förbundsordning, reglemente samt konsortialavtal m m avseende bildande av kommunalförbund med ansvar för de frivilliga skolformerna inom Trollhättan och Vänersborg. Något beslut fattas dock inte av kommunstyrelsen vid detta sammanträde. De fackliga företrädarna har begärt centrala förhandlingar varför ett extra sammanträde med kommunstyrelsen ordnas [låt dig inte förvillas av rubriken som hänvisar till ärende 21, det gäller ”kommunalförbundet”.] Därefter återkommer frågan i kommunfullmäktige.
Ärende 5: Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut och ärende 6: Nämndernas verksamhetsberättelser för 2011 är två stora informationsärenden. Dessa dokument är offentliga handlingar. Var och en som har intresse att veta mer om vad kommunen och kommunens personal egentligen ”gör”, hittar här svar på nästan alla frågor. Kommunens verksamhet är på flera områden föredömlig och förtjänar lovord, på andra områden finns möjlighet att förbättra kvalitén och på några punkter är resultaten långt ifrån uppmuntrande. Verksamhetsberättelsen lämnar fylliga upplysningar på inte mindre 127 sidor. Hur mår personalen? Hur många anställda finns egentligen, på vilka arbetsplatser, i vilka befattningar? På 46 sidor redovisar den personalekonomiska rapporten ”läget just nu”, rapporten kommer varje år och det är lätt att jämföra med tidigare år. Har det blivit bättre eller sämre?
Ärende 17: Ansökan om bidrag för att starta det sociala företaget hunddagiset ELSA är ett ärende av principiell betydelse. Här avgörs om kommunledningen, mini-alliansen med partierna som i tid och otid predikar ”arbetslinjen” kan gå från ord till handling. Ärendet avgörs i kommunstyrelsen, går inte vidare till kommunfullmäktige. Men här finns det åtskilliga medborgare i vår kommun som hoppas och tror att ELSA får det begärda och nödvändiga stödet. Det skulle sätta en signal, det skulle vara något oerhört positivt som Vänersborg skulle kunna vara stolt över.
Ärende 21: Yttrande över samråd om detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs kommun är det bråttom med. Det blir inte som det var tänkt, endast mindre delar av den planerade förändringen kan färdigställas i år, det mesta sker senare. Samtidigt finns kring detta ärende många frågetecken, för det är tydligt att den högsta kommunledningen för samtal bakom stängda dörrar kring planer som ansluter till planområdet Resecentrum. Blir intressant att se när ridån lyfts och när övriga ledamöter i kommunstyrelsen får veta vad som diskuteras. [Förresten, om du tycker att handlingen år svårläst med skisser och plankartor svart på vitt, öppna istället den rätta länken som gäller samrådshandlingen för detaljplanen Resecentrum.]
Ärenden 4 – 15 är fullmäktigeärenden, det vill säga kommunstyrelsen beslutar endast vilka förslag som skall föras vidare till kommunfullmäktige onsdag 23 maj. Alla andra ärenden avgörs av kommunstyrelsen.
Här finns protokollet från kommunstyrelsens senaste möte 4 april.
Vill du veta när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder sammanträder 2012 kan du ta en titt på listan.
Önskar du mer information på någon punkt eller vill du i någon speciell fråga lägga fram dina egna tankar för Vänsterpartiets ledamöter kan du vända dig till  James Bucci eller Lutz Rininsland – deras ersättare i kommunstyrelsen är Marianne Ramm och Åsa Olin.

Dela den här sidan:

Kopiera länk