Arena Vänersborg

Hur 18 takbågar blev till 11 blev till 13

I dagens TTELA lämnar Länsförsäkringars informatör, Roland Karlsson, kommentarer kring Arena Vänersborgs takrasutredning. Han kommenterar ”ryktet” att antalet stålbågar i taket minskades för att spara pengar med orden:  ”Så är det inte och jag vet inte varifrån ryktet kommer” och så hänvisar han till Stålabs hemsida där det 2007-12-12 står om 13 takbågar vilket är samma antal som idag finns på plats.

”Ryktet” om att antalet stålbågar minskades är inget rykte , det är en sanning och sanningen, som vanligt i ämnet Arena Vänersborg, kommer från Vänsterpartiet Vänersborg.

Beviset för att antalet takbågar har blivit färre än som var ursprungligen tänkt finns i denna 18 bågars ritning från maj 2007 som var aktuell inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2007. Räkna dem – 18 stycken (16 + 2 i kortsidesväggarna)

Under perioden efter fullmäktigebeslutet fram till december 2007 hade Arenastyrelsen bantat ned antalet takbågar till 11 stycken. Beviset är i denna 11 bågars ritning från november 2007 som fanns framtagen för den första bygglovsansökan.

Varför antalet takbågar bantades från 18 till 11 finns dokumenterat i projektstyrelsemötesprotokoll nummer 5 Läs under punkt 5.9 där avståndet mellan bågarna är nämnt som 12m vilket bekräftas av det redovisade 12240 m mellan bågarna i 11 bågars ritningen. Kopplingen mellan minskade antal bågar och minskade kostnader är bevisat under samma punkt 5.9

Antalet takbågar blev till slut 13 i december 2007 och detta kan ses i 13 bågars ritningen Förklaringen till att det till slut blev 13 bågar finns troligen i arbetsgruppsmötes protokoll nummer 9 från december 2007. Läs under punkt 9.2.

Varför säger då Länsförsäkringars informatör som han gör till TTELA? Kanske vet han inte bättre, kanske har han förlitat sig på uppgifter från parter som har ett intresse i att sanningar inte kommer fram. Vi hoppas verkligen att det är Länsförsäkringars egen okunskap om historien om antalet takbågar som är den verkliga förklaringen.

Kontentan av det hela med takbågarna är att det går att leda i bevis att antalet bågar har blivit färre än de ursprungligen 18 inritade. Sedan kan det mycket väl hända att minskningen  i sig inte har något att göra med att taket inte höll men:

Varför inte bara säga detta då istället för att dementera att antalet takbågar minskades?

Dela den här sidan:

Kopiera länk