Uncategorized

Yttrandefrihet eller censur?

veramagafon

En länk som berör Arena Vänersborg har plockats bort från kommunens interna konferenssystem. Vänsterpartiet i Vänersborg ställer frågan – har kommunen, genom borttagningen av länken, gjort sig skyldig till att inskränka yttrandefriheten?

Motiveringen till borttagandet är  

”Kommunens och förvaltningens datapolicy tillåter iinte att material som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande sprids. Av detta skäl har också sådant material sorterats bort från FC.”

Följande beslut från Justitiekanslern daterat 2008-12-02

http://www.fgj.se/backoffice/filuppladdning/upload/3524-08-21[1]_159.pdf

kan nog anses som vägledande i detta sammanhang. Där kan det läses bland annat vad Justitiekanslern säger om

Inskränkning i yttrandefriheten för kommunens medarbetare?

Enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen (RF) är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna frihet tillkommer sålunda även offentliganställda. Begränsningar av yttrandefriheten får enligt 2 kap. 12 § RF ske genom lag eller, i vissa särskilda fall efter bemyndigande i lag, genom annan författning. En begränsning av yttrandefriheten får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

Och vad handlar det hela om?

Bilda gärna din egen uppfattning

http://www.youtube.com/watch?v=VIPV9Qhum2E 

Dela den här sidan:

Kopiera länk