artikel

Huvudnässkolans byggnadsminnesutredningen hittar rätt

frågetecken1

Nu är utredningen diarieförd där den skulle ha varit diarieförd redan för åtta månader sedan om saker och ting fungerade som de skall i en vanlig kommun. Men eftersom Vänersborgs kommun har varit lite speciell så får vänsterpartiet ibland hjälpa till.

Igår lämnade vi in följande skrivelse

 08-12-08

Diarieförandet av Kulturhistorisk utredning avseende Byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan

Vänsterpartiet i Vänersborg vill idag diarieföra Västarvets kulturhistorisk utredning hos kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen då dessa förvaltningar är berörda av ärendet Huvudnässkolan och byggnadernas framtida användning.

Utredningen blev diarieförd hos byggnadsförvaltningen i slutet av oktober.

Det är bekymmersamt att utredningen inte har figurerat i kommunens postlista sedan dess. Särskilt med tanke på att det pågår arbeten hos flera förvaltningar som kan ha direkt nytta av innehåll i Västarvets utredning.

Vänsterpartiet hoppas att utredningen kan bidra till bättre underbyggda beslut om den framtida användningen av Huvudnässkolans byggnader.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk