Arena Vänersborg

Arena Pudeln

I onsdags fick Vänersborgs Kommunstyrelsen information och möjlighet att ställa frågor om Arena Vänersborg. Här kan ni läsa en sammanfattning av det hela.

stor pudel

 Först ut får det blir den stora pudeln  

Projektstyrelsensordförande S Anders Larsson(s) fick göra en enorm rättelse av underlaget ”Avstämmning 2008-11-19” då det i handlingen står att den 170m produktionsbudget var redan känd och fastställdes i november 2007. Nu heter det att det var en felskrivning och det skulle ha stått mars 2008 då Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och sedan Kommunstyrelsen (KS) fick veta siffran 170m. Kommunstyrelsens vice-ordförande Gunnar Lidell (m) blev något förvånad över den stora pudeln. Enligt Gunnar Lidell hade han under KSAU förra månaden frågat S Anders om just detta och då var det inte tal om någon felskrivning. Sedan kom TTELAs artikel den 25 november om ”Har blivit förda bakom ljuset” och så nu vandrade S Anders Larssons pudel in i rummet. Hmmmm…..

Sedan fanns det inget att redovisa om tim och dygns hyror – det jobbas med.

Vad gäller sponsorer är det fortfarande bara Länssförsäkringars 1,5m om året som är hemräknade. Vattenfall är på gång med ett mindre belopp – det jobbas med.

Vad gäller bokningar – det jobbas med att sprida Arenans möjligheter utanför närområdet. Det nämndes tankar på någon gemensam Grammisliknande prisutdelnings gala 2010 som skulle i så fall vara tillsammans med Trollhättan och som skulle arrangeras växelvis i Arena Vänersborg samt Älvhögsborg Trollhättan.  

24-25 september 2009 är invigningen av Arenan tänkt med Föreställning Vänersborg.

En fråga ställdes om eventuella ansträngningar för att hålla den 130m kommunala pengar ram som Kommunfullmäktige beslutatade om i juni 2007. Svaret var att egentligen hade det inte funnits några större ansträngningar. Ett vägval hade kunnat spara 30m om entredelen hade tagits bort. Projektstyrelsens Andreas Vänerlöv påstod att KS hade inte sagt nej till 170m i mars och att projektstyrelsen hade därför jobbat utifrån en sådan tolkning.

Hmm…. Det har funnits en ram av 130m kommunala pengar. Det står till och med så på kommunens egen Arena hemsida under myt och sanning

Myt: Arenan kostar 250 miljoner

Sanning:  Ramen som fullmäktige godkänt är 150 Mkr, varav 10 Mkr går till fotbollssatsningen på Vänersvallen. 20 Mkr beräknas komma ifrån sponsorer. Den kommunala investeringen blir max 130 Mkr.

Ett välmenat råd till personer i projektstyrelsen – Undvik trafikkorsningar med trafiksignaler tills ni har lärt er skillnaden mellan rött och grönt.

 

Av den aktuella flaggade 176 miljoners siffra är ca. 10 miljoner kvar att handla upp. 

Den tilltänkta 9 graders inomhus temperatur är viktig att hålla när man har is då det finns bevisade problem med att skapa en bra isyta i ABB arenan i Västerås när temperaturen hålls för hög. 

En fråga var om de aktuella upphandlingar av golv, läktarsittsar och ismaskiner var inräknade i den 176 miljoners siffra. Svaret var att ismaskinerna inte var inräknade. Där finns det en 1,8 – 2 miljoner till att täcka. 

Det fanns också en fråga om vem som skall stå för kostnaden av flytt av gång/cykel väg. Vi kan säga så här att diskussionerna lär fortsätta på den punkten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk